Jindra Nečasová Nardelli

hudební skladatelka (nar. 1960)

Narodila se v rodině významného českého matematika prof. Jindřicha Nečase. Studovala skladbu a klavír na Pražské konzervatoři a skladbu na HAMU v Praze. Jejími učiteli byli Jindřich Feld, Jaromír Kříž a Václav Riedelbauch.

Dvakrát se zúčastnila mezinárodních skladatelských kurzů vedených Ladislavem Kubíkem. Od roku 1996 spolupracuje s americkým dirigentem a skladatelem Joelem Blahnikem a generální ředitelkou hudebního vydavatelství Alliance publications inc. v USA paní Anitou Smisek. Toto vydavatelství ji zařadilo do svého mezinárodního katalogu a vydalo část její sborové i symfonické tvorby.

Jindra Nečasová Nardelli se zúčastnila několika skladatelských soutěží, z nichž si odnesla například Cenu Českého hudebního fondu za skladbu Malá symfonie ve skladatelské soutěži vypsané Ministerstvem kultury ČR (1989) a čestné uznání v soutěži Generace 1987 za skladbu Variace pro flétnu a klavír (Ostrava 1987). Skladba Spirit of Lake Michigan pro dechový symfonický orchestr komponovaná na objednávku pro koncert „All Czech Composers Concert“ v Boutell Memorial Concert Hall pro Northern Illinois University a ve spolupráci s generálním konzulátem ČR v Chicagu zazněla též na festivalu Pražské premiéry 2009 ve Dvořákově síni Rudolfina.

CD Commanding Statements amerického trumpetisty Petera Wooda v mezinárodním skladatelském obsazení (Bradshaw, Argersinger, Basler, Park, Nardelli-Nečasová, Durant, Érod) v edici MSR Classics se úspěšně prodává ve světě.

Jindra Nečasová Nardelli je autorkou řady skladeb komorních, symfonických, vokálních, skladeb pro sólové nástroje a baletů.

Tituly k prodeji:
Tchaslaw I. Balada pro housle a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz