Jindřich Feld

hudební skladatel (1925–2007)

Jindřich Feld vystudoval skladbu nejprve na Pražské konzervatoři ve třídě Emila Hlobila. V roce 1952 pak absolvoval na katedře skladby Akademii múzických umění pod vedením Jaroslava Řídkého a současně získal doktorát hudební vědy, estetiky a filosofie na Universitě Karlově v Praze.

Kromě rozsáhlé skladatelské činnosti působil jako pedagog na Pražské konzervatoři (1972–1986) a několikrát také v zahraničí (Dánsko, Anglie, Francie, Austrálie, Japonsko ad.). V letech 1990–1992 byl šéfredaktorem hudebního vysílání Československého rozhlasu.

Feldův osobitý styl vychází z tradice evropské a české hudby. Velkou inspirací mu byla např. tvorba Bohuslava Martinů. Od šedesátých let potom obohacoval svůj jazyk moderními technikami (aleatorika, serielní technika, dodekafonie). Zároveň tříbil svůj smysl pro tektonicky a proporčně vyváženou kompozici, v rámci níž pracuje jak s emocionálně vypjatými plochami, tak s charakteristicky pulsujícími, virtuózními pasážemi. Přitom vždy usiloval o prolnutí skladatelského záměru a hráčského entuziasmu. Jeho skladby proto vychází z důkladné znalosti interpretačních možností nástroje.

Během svého života byl ve stálém styku s aktuálním vývojem severoamerické a evropské hudby a jeho skladby byly už od konce 50. let stále častěji provozovány v evropských centrech, kde byla jeho díla také vydávána (Leduc, Billaudot, Bärenreiter ad.). Nejznámějšími skladbami tohoto období jsou jeho instrumentální koncerty: Koncert pro orchestr (1951), Koncert pro violoncello a orchestr (1958), Koncert pro flétnu a orchestr (1954), jehož prvního uvedení se ujal významný francouzský flétnista Jean-Pierre Rampal (1922–2000). Z pozdního období je vyzdvihována především jeho Symfonie č. 3 "Fin de siecle" pro symfonický orchestr (1998), po níž pak následovala v roce 2001 Sinfonietta „Pour les temps d´harmonie", vytvořená na objednávku francouzského rozhlasu. Z vokálních skladeb je nejzávažnějším a nejrozsáhlejším dílem jeho kantáta-oratorium "Kosmova kronika česká" ("COSMAE CHRONICA BOEMORUM", 1988). Nelze však přehlédnou početné menší skladby pro nejrůznější komorní obsazení, často uváděné instruktivní skladby vhodné pro žáky základních uměleckých škol, nebo vokální tvorbu pro dětské soubory.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
4 moravské vánoční písně pro malý instrumentální soubor
Partita concertante pro sólové violoncello

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz