Jiří Kratochvíl

hudební skladatel (1924–2014)

V letech 1945–1949 absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru klarinet u Milana Kostohryze a na studia navázal v letech 1949–1953 na hudební fakultě AMU v Praze u Vladimíra Říhy. V roce 1953 získal 3. cenu v soutěži Pražského jara. Skladbě se začal věnovat v roce 1940, kdy začal soukromě studovat u V. Polívky. V letech 1945–1949 byl i posluchačem hudební vědy a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V letech 1949–1953 působil v Československém státním souboru písní a tanců, poté v Armádním uměleckém souboru (1953–1959) a byl činný také jako tajemník sekce koncertních umělců Svazu československých skladatelů (1958–1963). Významnou kapitolou jeho profesní dráhy je pedagogická činnost. Několikrát byla vydána jeho dnes běžně užívaná Škola hry na klarinet. Na Deylově konzervatoři vyučoval obor klarinet v letech 1962–1995, na hudební fakultě AMU od roku 1951 přednášel předmět dějiny a literatura dechových nástrojů.

V roce 1965 založil s Milan Kostohryzem Trio basetových rohů, které se zaměřuje na hudbu 18. století. Provedl revizi mnoha děl skladatelů tohoto období. Ve skladatelské práci se zaměřuje na komorní a orchestrální tvorbu s účastní klarinetu. Jeho skladby byly provedeny pod taktovkou Václava Neumanna (Sinfonietta pro 11 dechových nástrojů a 2 kontrabasy) nebo Vladimíra Válka (Koncert pro klarinet).

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb