Jiří Pohnán

hudební skladatel (nar. 1983)

Jiří Pohnán absolvoval na Pražské konzervatoři trubku u Jiřího Jaroňka a skladbu u Otomara Kvěcha. Na hudební fakultě AMU pak pokračoval studiem trubky u Vladimíra Rejlka a hudební režie u Jaroslava Rybáře.

V současné době působí jako pedagog na ZUŠ v Praze na Hájích a příležitostně také jako hudební režisér.

Těžištěm jeho tvorby je hudba komorní a orchestrální. Snaží propojit přirozené muzikální tendence s „moderními" skladebnými prvky. V červnu 2013 obdržel cenu Ochranného svazu autorského: „Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby."

Tituly k prodeji:
Introduzione e 11 variazioni per tromba sola
Rudolfinská sonáta pro žesťové kvinteto
Rudolfinská sonáta pro žesťové noneto

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz