Jiří Teml

hudební skladatel (nar. 1935)

Hudební rozhlasový dramaturg a skladatel se během studia na Vyšší ekonomické škole hudebně vzdělával soukromě u Bohumila Duška. Studia kompozice mu v letech 1964–1974 zprostředkoval Jiří Jaroch.

V letech 1976–1980 pracoval jako hudební dramaturg a vedoucí hudební redakce v Československém rozhlase v Plzni, v roce 1980 přešel jako hudební dramaturg do rozhlasu v Praze, kde pracuje dodnes. Skladatelsky začínal jako autor tanečních populárních skladeb, později se orientoval na rozsáhlejší formy vokální (zejména dětské sbory), komorní a orchestrální hudby.

Po období tradiční tvorby se od konce 70. let orientoval na "Novou hudbu". Soustředěným studiem nejnovějších proudů soudobé tvorby, zejména tzv. "polské školy", dospěl autor k novému estetickému názoru a změnil uměleckou orientaci. Značně zvýraznil barvitost svého projevu, zdůraznil jeho invenčnost a uvolnil prostor pro osobitý styl, který se každým novým dílem upevňuje a tříbí. Autor se vědomě snaží dodat své hudbě český přízvuk, zakódovaný v melodice a rytmice jeho hudby, ale také v určité volbě instrumentálních kombinací.

Nepomíjitelnou linií Temlovy tvorby jsou skladby vokální. Autor nezřídka vychází z folklórní základny, stylizuje výrazné prvky lidové melodiky a rytmu, dává vyznít přirozené zpěvnosti a prostému ladění textových předloh, které jsou většinou převzaty z lidové poezie. Za mnohé získal ceny a ocenění.

V roce 1972 byla jeho Fantasia appassionata pro varhany oceněna v soutěži Českého hudebního fondu a zařazena jako povinná skladba na Pražské jaro. Intenzivně se také věnuje českému folklóru, pravidelně spolupracuje s lidovým souborem plzeňského rozhlasu na vokálních i instrumentálních úpravách lidových písní a tanců.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Diptych pro cembalo
Commedia pro fagot a klavír
Concerto grosso č. 3
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje
Pantomima pro flétnu a klavír
Smyčcový kvartet č. 5
Smyčcový kvartet č. 6 "Zápas s mlhou"
Sonety pro baryton a klavír
Sólo pro kontrabas
Symfonie č. 3 "Kafka"

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz