Johann Joseph Rösler

hudební skladatel (1771–1812)

Johann Joseph Rösler působil na sklonku 18. a začátkem 19. století v Praze a ve Vídni.

Přestože se za svého života proslavil jako talentovaný skladatel i okouzlující klavírista 
a získal prestižní místo kapelníka u jednoho z nejvýznamnějších hudebních mecenášů knížete Františka Josefa Maxmiliána Lobkowitze, upadlo Röslerovo jméno záhy po jeho smrti v zapomnění. Zmiňuje ho sice ještě většina slovníků 19. století, ale jeho hudba nadlouho zmizela z koncertních pódií. Navíc byl často zaměňován s o generaci starším skladatelem Antonem Röβlerem zvaným Rosetti, kapelníkem ve Wallersteinu, později v Ludwigslustu.

Johann Joseph se narodil 22. srpna 1771 v Banské Štiavnici (Schemnitz/Selmecbánya v tehdejších Uhrách), kde jeho otec Carl Rösler v letech 1770–1774 působil jako důlní rada v tamních stříbrných dolech. Jmenování guberniálním radou zavedlo rodinu do Prahy, kde Joseph Rösler absolvoval gymnaziální a filozofická studia.

Dobový tisk i lexika zmiňují, že hudbu vystudoval jako samouk. Hudebním základům ho sice údajně naučil jeho otec, ale vyšší hudební ambice už doma podporovány nebyly. Josephu Röslerovi se přesto podařilo dosáhnout tak skvělé pianistické i skladatelské úrovně, že mu bylo nabídnuto místo klavíristy a kapelníka v Guardasoniho operní společnosti v Praze.

Rösler s Guardasonim spolupracoval v různých formách a s přestávkami až do roku 1804, ale neshody s impresáriem se staly podnětem k nezávislé skladatelské i koncertní činnosti a širšímu začlenění do pražského hudebního života.

Roku 1805 získal Rösler kapelnické místo ve vídeňském dvorním divadle, kde se také spřátelil s knížetem Lobkowitzem, který ho v červenci téhož roku přijal do svých služeb jako třetího kapelníka. Rušný hudební život na lobkovickém dvoře, který zimu trávil ve Vídni, léto na zámku Jezeří a podzim v lobkovických rezidencích v Roudnici nad Labem, případně v Praze, i časté Röslerovy cesty do Prahy, kde byly uváděny jeho opery, podlomily skladatelovo zdraví.

Roku 1810 Joseph Rösler onemocněl a 28. ledna 1812 této nemoci (pravděpodobně tuberkulóze) podlehl.

Tituly k prodeji:
Partity pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz