Josef Bohuslav Foerster

hudební skladatel (1859–1951)

Narodil se v Praze v rodině hudebního teoretika a ředitele varhanické školy. Od mládí se začal učit hrát na klavír, varhany a violoncello. Na varhanické škole byl mimo jiné žákem F. Z. Skuherského.

Po studiích začal učit hudbu nejprve soukromě, živil se i jako hudební referent (Národní listy, Die Zeit ve Vídni aj.). Od roku 1903 působil jako profesor skladby na Nové konzervatoři ve Vídni, od roku 1919 potom na konzervatoři v Praze.

Vychoval mnoho skladatelů meziválečné a poválečné generace (P. Bořkovec, E. F. Burian, J. Řídký, K. B. Jirák, V. Dobiáš ad.). V letech 1931–1939 pracoval jako prezident Československé akademie věd a umění. Byl umělecky všestranný a vedle hudby se uplatnil také jako malíř, dramatik, básník a spisovatel.

Jako skladatel zasáhl Foerster do všech hudebních druhů a vytvořil dílo značně rozsáhlé. Je zařazován na přední místo mezi skladatele tzv. české moderny vedle J. Suka, V. Nováka a O. Ostrčila. Nejvíce byl ovlivněn hudbou pozdního romantismu, zejména Mahlerem, a impresionismu, tvořivě navázal na tradici české hudby 19. století. Velký význam má Foersterovo sborové dílo, dále v jeho skladatelském odkazu najdeme několik oper, melodramy, písňové cykly, symfonické a komorní partitury či skladby pro klavír. Jako uznávaný skladatel tradicionalistické větve české hudby se dožil úctyhodného věku dvaadevadesáti let.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Dvě impromptus pro housle a klavír, op. 154
Romance štědrovečerní, op. 155
Sonáta č. 1 a moll pro housle a klavír
Tři Vánoční melodramy, op. 155, 111, 162

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz