Josef Křička

hudební skladatel (1888–1969)

Pocházel z hudební rodiny, byl synem učitele a skladatele populární hudby Antonína Křičky. V letech 1904–1908 studoval učitelský ústav v Praze. Poté si prohloubil hudební vzdělání a navštěvoval v letech 1916–1919 hodiny hudební teorie u K. Bautzkého a kompozici u Vítězslava Nováka (1917–1920). Docházel i na přednášky dějin hudby a estetiky na Karlově univerzitě. Byl osobností širokého záběru - učitel, tvůrce učebnic hudební výchovy, rozhlasových relací, skladatel, klavírista, dirigent a veřejný kulturní pracovník.

Měl průkopnický význam pro moderní pojetí hudební výchovy a publikoval několik hudebně výchovných knih (např. dva díly Dítě a hudba z roku 1918). Učil na obecných školách v Praze, později společně s reformním pedagogem Ferdinandem Krchem založil a vedl dětský hudební ústav. V letech 1930–1933 pracoval také jako redaktor Dětských hudebních táček v pražském rozhlase.

V době 2. světové války byl aktivně zapojen do odbojové činnosti. Křičkovo skladatelské dílo obsahuje mnoho skladeb instruktivních, klavírní a orchestrální kompozice, suity, melodramy, písně a dětské sbory. Některé Křičkovy skladby byly za jeho života vydány tiskem.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb