Josef Kšica

hudební skladatel (nar. 1952)

Je absolventem konzervatoře v Brně, kde studoval varhany u Vratislava Bělského a kompozici u Jana Ducháně. Ve studiu varhan pokračoval na hudební fakultě AMU v Praze u Milana Šlechty a Jiřiny Pokorné, varhanní improvizaci se věnoval ve třídě Jaroslava Vodrážky.

Od roku 1981 působil jako korepetitor v Pražském mužském sboru, kde byl sbormistrem Miroslav Košler. V letech 1985–1992 byl členem Pražského filharmonického sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné a natočil řadu významných hudebních projektů.

V roce 1990 založil Pražský komorní sbor, kde poté působil devět let jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Úspěšně účinkoval na mnoha zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka (Kolín nad Rýnem, Schleswig, Stuttgart, Salzburg, Pesaro, Palermo, Perth). Působí jako cembalista souboru Ars Instrumentalis Pragensia, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v Japonské Ósace v roce 1996. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta v Praze a sbormistrem Pražského katedrálního sboru.

Věnuje se realizacím staré české hudby (J. Zach, J. Ev. Koželuh, J. A. Sehling, A. Caldara aj.) pro nahrávací společnosti, rozhlas a televizi.

Jako skladatel se věnuje realizacím staré české hudby pro různé nahrávací společnosti, rozhlas a televizi – např. s prof H. Rillingem a P. Kühnem.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb