Julie Stejskalová

Šéfredaktorka Zpravodajství a publicistiky

Šéfredaktorka Zpravodajství a publicistiky

Působí ve Zpravodajství Českého rozhlasu od ledna 2015. Přes 30 let pracovala na nejrůznějších pozicích v národní tiskové agentuře ČTK, kde se podílela mimo jiné i na vývoji redakčního systému. V rámci svého působení se zde a také na Univerzitě Karlově věnovala profesnímu růstu začínajících novinářů.

Vystudovala Fakultu žurnalistiky UK a absolvovala nejrůznější stáže v zahraničních médiích.