Karel Husa

hudební skladatel (1921–2016)

Karel Husa v české hudbě reprezentuje vlnu emigrace konce čtyřicátých a počátku padesátých let.

Po kompozičním vyškolení na mistrovské škole Pražské konzervatoře u Jaroslava Řídkého odešel v roce 1947 do Paříže, kde ve studiích pokračoval. Na Ecole normale de musique a Conservatoire de musique se zaměřil na skladbu a dirigování. Jeho učiteli byli přední osobnosti svých oborů v tehdejší Paříži - skladatelé Artur Honneger a Nadia Boulanger či dirigenti Jean Fournet, Eugéne Bigot a André Cluytens.

V roce 1954 přesídlil natrvalo do Ameriky, kde se stal učitelem skladby a hudební teorie a zároveň dirigentem orchestru na Music Department of Cornell University Ithaca v New Yorku. V roce 1959 přijal americké občanství. Jako dirigent hostoval u mnoha orchestrů po celém USA, Evropě i Asii. Také Husova hudba se postupně dostala do širokého mezinárodního kontextu, byla prováděna a oceňována na mnoha místech Evropy a Ameriky.

Nejpopulárnější skladbou se stala Hudba pro Prahu 1968 pro orchestr, která dosáhla více než sedmi tisíc provedení po celém světě. Svou vlast Husa po emigraci poprvé navštívil v roce 1990, kdy dirigoval Hudbu pro Prahu. V roce 2000 byl Husovi předán čestný doktorát Masarykovy univerzity a čestný doktorát Akademie múzických umění.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Overtura "Studentská"
Sinfonietta
Smyčcový kvartet "0"

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz