Kdo jsou posluchači Českého rozhlasu

8. únor 2019

Víte, kdo poslouchá Český rozhlas? Jaký je typický posluchač jednotlivých stanic? Co ho zajímá, jak tráví volný čas? Seznamte se.

Typický posluchač Radiožurnálu

Radiožurnál je moderní zpravodajsko-publicistická stanice. 24 hodin nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i ve světě.

Mezi posluchači je vyšší zastoupení mužů (61%), posluchači jsou téměř rovnoměrně rozloženi napříč věkovými kategoriemi od 30 do 69 let, výjimku tvoří kategorie 40-49 let, která je zastoupena nejvíce. Obvykle mají posluchači a posluchačky SŠ nebo VŠ vzdělání, žijí spíše ve velkých městech, jsou ekonomicky aktivní s vyšším postavením v zaměstnání i vyšším příjmem. Více než polovina patří do nejvyšších socioekonomických skupin A, B a C1.

Volný čas tráví většinou aktivně, ve společnosti přátel nebo rodiny. Radiožurnál poslouchají především kvůli zpravodajství a publicistice.

Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné. Více než polovina posluchačů poslouchá ČRo Radiožurnál při cestování autem.

Z tištěných médií volí populárně naučné tituly, z deníků si častěji vybírají deníky s ekonomickým zaměřením. Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo sport či motorismus.

Posluchač ČRo Radiožurnál je finančně zodpovědný, často vlastní i méně obvyklé finanční produkty jako jsou akcie nebo podílové listy.  


Typický posluchač Dvojky

Dvojka je tradiční stanice veřejnoprávního rozhlasu pro celou rodinu. Kromě publicistických pořadů se ve vysílání věnuje i dětským posluchačům.

Mezi posluchači Dvojky je sice více žen, ale najdeme mezi nimi i značný podíl mužů. Většina posluchačů a posluchaček má VŠ nebo SŠ vzdělání.

Významný počet posluchačů žije ve velkých městech nebo naopak v malých obcích do 5 tisíc obyvatel. Posluchači vykazují sice nižší ekonomickou aktivitu i příjem, ale více než polovina patří do A, B, C1 socioekonomické skupiny. Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio i televize jsou podstatnou součástí života posluchačů ČRo Dvojka, poslechem a sledováním tráví čas pravidelně a ve větší míře, než je v populaci běžné.

Z tištěných médií volí spíše ženské, populárně naučné nebo křížovkářské tituly, z deníků si častěji vybírají nebulvární tituly.

Posluchači ČRo Dvojka se zajímají o široké spektrum témat – od zpráv, přes bydlení a zahradu, až po historii nebo zdraví a vztahy. Mají zájem o své okolí a společenské dění, volný čas tráví aktivně se svými koníčky, nebo s rodinou.

Jsou aktivními uživateli internetu, často jej využívají nejen k vyhledávání informací ale i k nákupu.


Typický posluchač Vltavy

Vltava hraje klasickou a jazzovou hudbu doplněnou o pořady mapující  world music a současnou alternativní hudbu. Vysílá rozhlasové hry, dokumenty a literaturu, informuje o všem podstatném, co se v kultuře děje.

Mezi posluchači ČRo Vltava je téměř vyvážený poměr mužů a žen, nejčastěji ve věku 40 -49 let a 60-69 let s vysokoškolským vzdělaním.  Žijí spíše ve velkých městech, hlavně v Praze.

21 % tvoří podnikatelé, 35,1 % zaměstnanci a 27 % důchodci. 60,8 % posluchačů patří do nejvyšší A, B socioekonomické klasifikace. Jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Poslech rádia je podstatnou součástí jejich života, tráví s ním čas pravidelně a ve větší míře.

Z tištěných médií volí primárně publicistické a populárně naučné tituly.

Zajímají se o široké spektrum témat – od zpráv přes životní prostředí, bydlení, cestování a historii až po kulturu ve všech podobách – hudba, kino/film, umění.

Využívají internet častěji, než je v populaci obvyklé a často ho využívají i k nákupu.

Vlastní i méně časté finanční produkty jako jsou akcie, termínované vklady či podílové listy.

 

Typický posluchač regionálních stanic

Regionální program akcentuje regionální informace, spotřebitelská témata, zábavné žánry a oblíbené písničky. Velký důraz klade na přímý kontakt s posluchači. Hudební program tvoří převážně česká hudba v žánrech pop, pop-country, country a folk, navíc citlivě obohacená o určitá krajová specifika.

Posluchači vykazují nižší ekonomickou aktivitu i příjem. Volný čas tráví spíše doma, jsou těmi, kdo nakupují a zároveň ovlivňují výběr zboží.

Rádio je podstatnou součástí života, posluchači regionálních stanic s ním tráví čas pravidelně a ve větší míře než je v populaci běžné.

Hodně času věnují také tištěným médiím, obsahově volí ženské a populárně naučné tituly, z deníků čtou častěji regionální mutace celostátních deníků.

Zajímají se o široké spektrum témat od zpráv přes bydlení a zahradu až po historii nebo zdraví.

Jsou finančně zodpovědní a vlastní spíše konzervativní finanční produkty např. spořící účty.

Posluchači regionálních stanic  ČRo  jsou podle typologie lidé svědomití a zodpovědní, se smyslem pro povinnost, manuální práce je těší, často jsou nároční na sebe i druhé, postarat se o rodinu si kladou za životní cíl, chovají se rozvážně, zajímá je skutečná užitná hodnota věcí, aktivně si užívají  svůj volný čas.


 Typický posluchač  Radia Wave

Radio Wave  je stanice pro mladě smýšlející posluchače. Podněcuje k cestě od stereotypu středního proudu. Objevuje novou hudbu a zajímá se o aktuální kulturní i společenské dění. Typickým posluchačem je mladý člověk , který využívá komunikační nástroje internetu, sleduje zde zpravodajství, poslouchá rádio a navštěvuje sociální sítě. Jedná se o aktivního, svobodomyslného člověka s vlastním názorem, který je zvídavý a otevřený novinkám. Tato stanice vysílá digitálně v nejvyšší možné technické kvalitě.

Zdroj dat: Radio Projekt, realizace pro SKMO – Median a STEM/MARK, údaje za období 1. 10.2018- 31. 3. 2019, MML – TGI, Median, 25. 6.2018 - 9. 12. 2018, cílová skupina – denní dosah (poslech včera) 


Spustit audio