Kontakt pro novináře a logotypy Českého rozhlasu

Kontakt pro novináře, grafické manuály a logotypy Českého rozhlasu včetně pravidel jejich užívání.

Kontakt pro novináře

Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu 

tel.: +420 221 551 221
mobil: +420 725 793 397
e-mail: press@rozhlas.cz (pouze pro dotazy novinářů) 

Tiskové zprávy naleznete na informace.rozhlas.cz/aktuality.

Logotypy a grafické manuály Českého rozhlasu

Aplikace logotypů Českého rozhlasu a jeho stanic podléhají pravidlům stanoveným v grafických manuálech a finálnímu schválení odpovědných pracovníků. Při použití logotypů věnujte pozornost důležitým informacím a podmínkám uvedeným níže.

Ilustrační fotografie k použití

Novináři mohou použít přiložené ilustrační snímky (vztahuje se pouze na fotografie ve fotogalerii pod tímto odstavcem) k online a tištěným článkům souvisejícím s Českým rozhlasem. Je však nutné fotografii řádně doplnit o autora a zdroj. V případě dotazů užití konkrétní fotografie nás prosím kontaktujte. Fotografie jsou v kvalitě pro tisk. Uvádějte autora a zdroj fotografie: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Základní informace k užití logotypů

Každý logotyp je k dispozici v základní (Z), horizontální (H) a vertikální (V) variantě. Od každé uvedené varianty loga existuje ještě pozitivní a inverzní barevná i černobílá varianta. Logotypy jsou k dispozici v křivkových formátech a bitmapách. 

K běžnému použití se vždy používá základní (Z) varianta loga. Od této varianty další odvozené varianty horizontální a vertikální jsou určeny pro specifické použití. Barvy ani formu logotypu není možné měnit. 

Je nutné vždy dbát na dobrou čitelnost zobrazeného loga a ochrannou zónu definovanou v grafickém manuálu. 

Je zakázáno používat barevnou variantu logotypu pro černobílý tisk. Zakázaná užití prostředků jednotného vizuálního stylu, která jsou v manuálu zobrazena, nevyčerpávají všechny způsoby zakázaných užití. Proto jsou obecně také zakázaná taková grafická zpracovaní a použití aplikací, která odporují pravidlům a metodám typografie nebo narušují estetické vnímaní. 

U každého loga najdete podsložky s názvy „Z“ – základní verze logotypu, „H“ – horizontální verze logotypu a „V“ – vertikální verze logotypu. Horizontální a vertikální verze logotypu jsou extrémní varianty loga a měly by být používány pouze v odpovídajících situacích.

Horizontální logo používáme u formátu extrémně dlouhého na šířku a krátkého na výšku, např: internetový banner, záhlaví na webu, aplikace na tužky, venkovní aplikace (mantinely, zábradlí apod.). Vertikální logo používáme v případě extrémně úzkého formátu, např: internetový banner, vertikální reklamní aplikace (vlajky, sloupky apod.).

Logotypy Českého rozhlasu

Logotypy stanic

Logotypy souborů a soutěží