Kontakty

Adresa: Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2

Tel.: +420 221 551 111
Fax: +420 221 551 342
IČ 45245053
DIČ CZ45245053

Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase

Obchodní oddělení

Prodej (reklama, sponzoring, spolupráce na míru)

Linda Vaňková, MBA
Vedoucí Obchodního oddělení
tel.: 221 551 411
mob.: 603 594 646
e-mail: linda.vankova@rozhlas.cz

Jana Bělochová
Manažerka obchodu
tel.: 221 551 345
mobil: 702 269 801
e-mail: jana.belochova@rozhlas.cz

Natálie Jeřábková
Manažerka obchodu
tel.: 221 551 328
mobil: 702 269 834
e-mail: natalie.jerabkova@rozhlas.cz

Šárka Malcová
Manažerka obchodu
tel.: 221 551 325
mobil: 724 896 982
e-mail: sarka.malcova@rozhlas.cz

Ing. Bára Vlková
Manažerka obchodu
tel.: 221 551 329
mobil: 724 872 987
e-mail: bara.vlkova@rozhlas.cz

Administrace (reciproční spolupráce, pronájmy)

Ing. Petra Sklenářová
Manažerka obchodu (ČRo Radiožurnál)
tel.: 221 552 150
mob.: 606 615 888
e-mail: petra.sklenarova@rozhlas.cz

Mgr. Helena Kačerová
Manažerka obchodu (ČRo Dvojka)
tel.: 221 552 530
mob.: 602 178 230
e-mail: helena.kacerova@rozhlas.cz

Miloš Kraus
Manažer obchodu (pronájmy) 
tel.: 221 551 305
mob.: 602 632 546
e-mail: milos.kraus@rozhlas.cz

Michala Dušková
Specialista obchodu
tel.: 221 551 346
mob.: 724 029 376
e-mail: michala.duskova@rozhlas.cz

Ing. Daniela Dohnalová
Manažerka obchodu
tel: 221 551 327
mobil: 777 828 149
e-mail: daniela.dohnalova@rozhlas.cz

Jan Němeček
Traffic manager
tel.: 221 551 326
mobil.: 606 639 071
e-mail: jan.nemecek@rozhlas.cz

Barbara Kubů
Traffic manager
tel.: 221 551 351
mobil: 725 862 878
e-mail: barbara.kubu@rozhlas.cz

Regionální obchodní oddělení

Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlín
Beethovenova 4, 657 42 Brno
kontaktní osoba: Jiří Křivánek
tel.: 221 555 171
mob.: 723 025 725
e-mail: jiri.krivanek@rozhlas.cz

Český rozhlas České Budějovice
Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice
kontaktní osoba: Petra Ligačová
tel.: 221 554 905
mob.: 602 174 155
e-mail: petra.ligacova@rozhlas.cz

Český rozhlas Hradec Králové
Havlíčkova 292, 500 10 Hradec Králové
kontaktní osoba: Petra Chalupová
tel.: 495 011 140
mob.: 731 421 670
e-mail: petra.chalupova@rozhlas.cz

Český rozhlas Olomouc
Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc
kontaktní osoby: Milan Šváb
tel. 585 100 146, 585 100 148
mob.: 602 427 789
e-mail: milan.svab@rozhlas.cz

Český rozhlas Ostrava
Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava
kontaktní osoba: Milan Šváb
tel. 585 100 146, 585 100 148
mob.: 602 427 789
e-mail: milan.svab@rozhlas.cz

Český rozhlas Pardubice
Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba: Petra Chalupová
tel.: 495 011 140
e-mail: petra.chalupova@rozhlas.cz

Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary
náměstí Míru 10, 320 70 Plzeň
kontaktní osoba: Ing. Blanka Marťáková
tel.: 22 155 4204
mob.: 602 192 205
e-mail: blanka.martakova@rozhlas.cz

Český rozhlas Rádio DAB Praha
Hybešova 10, 186 72 Praha 8
tel.: 221 551 321
mobil: 724 837 848

Český rozhlas Region, Praha a střední Čechy
Hybešova 10, 186 72 Praha 8
kontaktní osoby: Jan Křemen
tel.: 475 211 686 linka 132
e-mail: jan.kremen@rozhlas.cz

Český rozhlas Region, Vysočina
Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava
kontaktní osoby: Petra Ligačová
tel.: 221 554 905
mob.: 602 174 155
e-mail: petra.ligacova@rozhlas.cz

Český rozhlas Sever, Český rozhlas Liberec
Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem
kontaktní osoby: Jan Křemen
tel.: 475 211 686 linka 132
e-mail: jan.kremen@rozhlas.cz