Leopold Koželuh

hudební skladatel (1747–1818)

Leopold Koželuh byl už na počátku 80. let jednou z nejznámějších a nejlépe situovaných osobností vídeňského hudebního světa. Nemalou roli v tom sehrála i skutečnost, že se nejpozději v roce 1781 stal svobodným zednářem.

Ve srovnání s Mozartem zaujímá zednářství v jeho tvorbě sice jen nepatrné místo, ale pro rozšiřování jeho společenských kontaktů mělo prvořadý význam. Roku 1784 založil Koželuh ve Vídni vlastní hudební nakladatelství, které později převzal jeho mladší bratr Antonín Tomáš.

Převážnou část svého díla, které tvoří na 250 skladeb, zkomponoval Koželuh ve Vídni. Věnoval se téměř výhradně světské hudbě (v případě duchovních skladeb se většinou jedná o úpravy světských děl). Těžištěm jeho skladatelského zájmu byla hudba pro klavír – sonáty, klavírní tria a koncerty pro klavír a orchestr. Z hlediska slohového se Koželuhovo dílo člení do tří hlavních oblastí. Rysy vídeňského rokoka charakterizují – s výjimkou oratoria Mojžíš v Egyptě – většinu jeho vokální tvorby z 80. let, zvláště písně a ariety.

Koželuhovu společensko-uměleckou prestiž posílil příznivý ohlas Korunovační kantáty, kterou složil na objednávku českých stavů pro pražskou korunovaci Leopolda II. na českého krále.

Z vídeňského klasického slohu rostou a jeho rámec obvykle nepřekračují Koželuhovy symfonie a klavírní koncerty. Třetí slohovou oblast pak představuje tvorba komorní spolu se skladbami pro sólový klavír: tady Koželuh předchází a připravuje jednak výraz Beethovenův, jednak romantický projev především schubertovského typu; tyto skladby vznikly částečně ještě v 80., převážně však až v 90. letech, a právě v nich spočívá vlastní vývojové těžiště Koželuhova skladatelského významu.

Více o Leopoldu Koželuhovi naleznete zde

Tituly k pronájmu:
Aria in B "Umbra noctis orbem tangit"
Aria in Es "Quaeso ad me veni"
Korunovační kantáta (Kantate zur Krönung Leopolds II. "Heil dem Monarchen")
Missa in C

Pokud máte zájem o tituly k pronájmu, kontaktujte nás prosím na nakladatelstvi[zavináč]rozhlas.cz

Tituly k prodeji:
Symfonie č. 5 g moll (ed. Eva Čierna - Tornová)
Symfonie č. 6 C dur (ed. Eva Čierna - Tornová)
Symfonie č. 7 A dur (ed. Eva Čierna - Tornová)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz