Letní pěvecké soustředění v Želivu

12. září 2018

Konec letních prázdnin pro nás tradičně znamenal odjezd na naše srpnové pěvecké soustředění v Želivu. Jako každý rok jsme během těchto dnů společně nacvičovali připravovaný repertoár na nadcházející koncerty, zejména významný koncert „Skladatelé republice“ konající se v Sále Martinů na HAMU 24. října 2018.

Kromě pěvecké části se děti věnovaly také opakování hudební teorie a rytmu. Na soustředění byly pozvány také nejšikovnější děti z přípravných oddělení, jejichž úkolem bylo obstát a začlenit se do koncertního oddělení. To se jim podařilo a staly se tak pro sbor novou pěveckou posilou.

Ve volném čase si naše animátorky pro děti připravily volnočasové aktivity, jejichž společným tématem bylo „Japonsko“. Děti si tak mohly vyzkoušet jíst podávanou večeři japonskými hůlkami, malovat sakury, zacvičit si v dopoledních hodinách tai-chi, vyrobit si vějíř za doprovodu tradiční japonské hudby anebo se účastnit ochutnávky japonských chutí se zavázanýma očima. Poslední společný večer se děti ujaly předvedení nacvičených hereckých scének. V závěru večera byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých soutěžních kategoriích a dětem byly předány diplomy a ceny.

Nyní jsou prázdniny již za námi a vycházíme vstříc novému školnému roku. Všem dětem přejeme jeho úspěšný začátek a mezitím už se zase těšíme na ty příští společné letní prázdninové dny.

Spustit audio
autor: Michaela Steinbauerová