Lidé

Vedení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu.

Věra Hrdinková

umělecká vedoucí a sbormistryně DPS

Dlouhých 27 let působila ve sboru Bambini di Praga, nejprve jako sólistka a členka sboru, později jako pedagožka a sbormistryně. Se sborem vystoupila v Evropě, Japonsku i Americe a jako sbormistryně vedla děti na koncertních zájezdech do New Yorku, Itálie, Francie nebo Německa. 

V roce 2007 založila komorní smíšený sbor Carmina Bohemica, který se pod jejím vedením rychle vypracoval ve špičkové hudební těleso. Od 4. ledna vede Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.

PhDr. Blanka Kulínská

odborný poradce, sbormistryně

Blanka Kulínská

Od roku 1954, kdy se provdala za sbormistra dr. Bohumila Kulínského, začíná dlouholetá spolupráce obou manželů s Československým rozhlasem. V letech 1954 až 1973 připravovala pravidelné vysílání hudební výchovy pro základní školy, účastnila se mnoha koncertních turné v zahraničí a podílela se na přípravě rozhlasového natáčení skladeb soudobých českých hudebních skladatelů. V roce 1973 ukončili Bohumil a Blanka Kulínští s Československým rozhlasem spolupráci a založili sbor BAMBINI DI PRAGA. 

Po Sametové revoluci v roce 1990 vedla Blanka Kulínská společně se svým synem Bohumilem ŠKOLU SBOROVÉHO ZPĚVU PŘI BAMBINI DI PRAGA. V roce 1992, po téměř dvaceti letech, bylo Blance Kulínské znovu nabídnuto sbormistrovské místo v Československém rozhlase, později od roku 1993 v Českém rozhlase. S tímto období souvisí i její výrazná dramaturgická činnost. Česká hudební rada udělila Blance Kulínské v roce 2010 čestné ocenění za celoživotní přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu. 

Sbormistryně Blanka Kulínská říká: „Moje profese není čistě hudební, je to i činnost pedagogická. Sborový zpěv neznamená jenom hezky zpívat, správně tvořit tón, čistě intonačně zpívat, správně dýchat, srozumitelně vyslovovat, apod. Jedna z předností je také soustředěná činnost s určitým výsledkem, společná zodpovědnost za to, co dítě dělá. Důležité je každé dítě, které se rozhodne navštěvovat soubor a s potěšením se účastní sborových zkoušek, vždyť pro něj je i to užitečná práce, učí se profesionalitě určitého oboru.“

Ing. BcA. Michaela Steinbauerová

sbormistryně přípravných oddělení A2 a A3

Michaela Steinbauerová

Vystudovala Zpěv na Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Jany Jonášové a obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpěvu se věnovala od dětství ve sboru Bambini di Praga, s nímž později absolvovala i jako sólistka mnoho natáčení pro Český rozhlas a koncertů v tuzemsku, Evropě i Jižní Koreji. Zúčastnila se pěveckých kurzů u Dagmar Peckové (Interpretační kurzy v Litni 2014) a u Tomáše Krále a Tehily Niny Goldstein (Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích 2019). Jako sólistka vystoupila se Sedláčkovým kvartetem, Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, ženským pěveckým sborem Carmina Bohemica, Brass Bandem Ústřední hudby Armády ČR, nebo orchestrem Praga Sinfonietta. U Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu působí od roku 2012. V současné době pracuje také jako produkční barokního ansámblu Collegium Marianum a je členkou Akademie sborového zpěvu Pražského filharmonického sboru.

„Díky působení ve sboru jsem prožila mnoho krásných zážitků a poznala mnoho lidí, z nichž někteří se stali mými dlouholetými přáteli. Sbor mne naučil disciplinovanému a poctivému přístupu ke kolektivní i individuální práci, intenzivní píli a úsilí, či zásadám společenského chování. To vše mne ovlivnilo natolik, že jsem se rozhodla zpěvu věnovat i nadále a učinit ho součástí svého profesního života. Tyto získané zkušenosti bych dětem ráda předala. Věřím, že i jim může navštěvování sboru ovlivnit jejich život a můžou v něm prožít mnoho krásných chvil.“