Lukáš Matoušek

hudební skladatel (nar. 1943)

Po absolutoriu na Pražské konzervatoři (klarinet u prof. Milana Kostohryze, dirigování u prof. Václava Smetáčka a skladba u prof. Zdeňka Hůly) pokračoval ve dvouletém kurzu elektronické hudby v Čs. rozhlase. V letech 1969–1975 studoval soukromě skladbu u prof. Miloslava Kabeláče. V roce 1982 absolvoval skladbu u prof. Ctirada Kohoutka na JAMU v Brně. V roce 1980 studoval středověkou hudbu v Londýně na stipendium British Council.

Matoušek působil v 70. letech jako profesor klarinetu, v 80. letech jako hudební režisér v Čs. rozhlase, v 90. letech jako dramaturg a hudební režisér firmy Studio Matouš a v letech 2000 - 2006 byl dramaturgem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Od roku 2001 působí pedagogicky na HAMU v Praze. Je zakladatel a umělecký vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Ars Cameralis, s nímž provozuje hudbu středověkou i soudobou.

Od počátku 60. let inklinoval k dodekafonii a "nové hudbě". V průběhu 70. let byl určitou dobu ovlivněn také aleatorikou a timbrovou kompozicí. Současně však hledal ve své tvorbě vzájemné vztahy mezi hudbou současnou a hudbou bližší či vzdálenější historie.

V současné době jeho kompoziční styl nelze zcela jasně zařadit, nicméně v jeho tvorbě jsou patrné ohlasy na současné (postmodernou ovlivněné) hudební dění. Matouškova tvorba obsahuje skladby orchestrální, komorní, sólové, vokální i instruktivní. Mezi interprety jeho skladeb najdeme například dirigenty jako jsou Sir Charles Mackerras, Gennadij Roždestvenskij, Jiří Bělohlávek, Ole Schmidt a další.

Tituly k prodeji:
Sonatina "Česká" pro klarinet a klavír
Stíny a odlesky pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz