Martin Hybler

hudební skladatel (nar. 1977)

Martin Hybler studoval skladbu a dirigování na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Riedlbaucha a Ivana Kurze, kde v roce 2008 publikoval disertační práci Dechové nástroje moderního symfonického orchestru, zaměřenou na orchestrální instrumentaci. 

Již během studií zkomponoval desítky komorních a orchestrálních skladeb, z nichž většina zazněla v interpretaci profesionálních hudebních těles a souborů u nás i v zahraničí (např. festivaly Pražské jaro, Pražské premiéry, MusicOlomouc, Silk Sound Road v Biškeku nebo Klagenspuren v Insbrucku), a byla též natočena a publikována tiskem.

Vedle klasické soudobé tvorby se též Martin Hybler věnuje scénické hudbě a úpravám skladeb starých mistrů i hudbě populární a jazzu. Interpretačně se profiluje jako pohotový klavírní doprovazeč a improvizátor. Působí též jako dirigent crossoverových projektů propojujících svět klasického symfonického orchestru s populární a jazzovou hudbou.

V díle Martin Hyblera zaujímají skladby pro dechové nástroje přední místo. Za všechny jmenujme alespoň virtuózní skladbu pro sólový fagot Curatio Hypochondrii, fagotový koncert Outsider Bohém, nebo Koncert pro hoboj a orchestr – Ó lásko, lásko, ty nejsi stálá. 

Tituly k prodeji:
Curatio hypochondrii
Humoreska Ges dur, op. 101. č. 7 (úprava ve swingovém stylu)
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Oligarcha globalizátor, op. 27 pro komorní soubor
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Starokrásné koledy vánoční
Tři melodramy
Na pohodu
Valdštejnská taneční suita
Z deníku plavby Sargasovým mořem

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz