Ing. Martin Vojslavský

ředitel Ekonomiky

Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze se v oblasti veřejnoprávních médií pohybuje od roku 2004. Jeho profesní začátky jsou spjaté s Českou televizí, kde působil devět let na pozicích vedoucí controllingu, vedoucí finančního plánování a později i jako zástupce finančního ředitele. 

V roce 2013 nastoupil do Českého rozhlasu na pozici vedoucího controllingového oddělení, o dva roky později byl jmenován do funkce ředitele Ekonomického odboru a od roku 2017 působí v top managementu Českého rozhlasu jako ředitel Ekonomiky. 

Ve své pozici je zodpovědný jak za kompletní ekonomické aktivity Českého rozhlasu, tak za jednotlivé útvary Ekonomiky, jejíž součástí jsou oddělení účetnictví, financování, mezd, controllingu, centrálního nákupu i oddělení evidence rozhlasových poplatků a oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků. Zároveň zastává funkci předsedy Dozorčí rady Nadačního fondu Českého rozhlasu.