Michaela Ambrosi

editorka (nar. 1987)

Michaela Ambrosi patří mezi nejvýraznější české talenty mladé generace. Po studiu hry na příčnou a zobcovou flétnu na Pražské konzervatoři (Jan Riedlbauch, Jakub Kydlíček) absolvovala bakalářské studium ve hře na historickou příčnou flétnu na Univerzitě Karlově v Praze (Jana Semerádová).

Své „Bachelor and Master of Music“ tituly získala na Královské konzervatoři v Den Haagu (Wilbert Hazelzet, Kate Clark). Erasmus pobyt strávila na Conservatorio "Evaristo Felice Dall'Abaco" ve Veroně (Marcello Gatti).

Její studia podporoval především Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Za svou poměrně krátkou hudební kariéru již vystupovala s nejlepšími evropskými orchestry zabývající se historickou interpretací, např. s Orchestra of the Eighteenth Century, Amsterdam Baroque Orchestra či Orchestra of the Age of Enlightenment. Michaela konzultovala svou hru s velkou řadou světově uznávaných hudebníků z Evropy, Ameriky, Japonska či Austrálie. Je spoluzakladatelkou souborů La Foresta Incantata a Pro Arte Bohemica. Amatérsky hraje také na barokní housle a hoboj.

Michaela se aktivně věnuje badatelské činnosti a zabývá se především opomenutými skladateli původem z Čech. Dlouhodobě studuje život a skladatelský odkaz Václava Vodičky, kterému věnovala svou bakalářskou práci na UK v Praze. Jeho sonáty pro housle a flétnu op. 2 a op. 3 edičně zpracovala ve spolupráci s Českým rozhlasem pod ediční řadou Thesaurus Antique Musicae, několik jeho sonát také pro Český rozhlas natočila. V současné době v jejím zájmu stojí také dílo Jiřího Čarta, o němž napsala svou magisterskou práci, za kterou jí byla udělena cena Královské konzervatoře. Jiřímu Čartovi se rovněž věnuje ve své disertační práci na JAMU v Brně, kde vyučuje hru na historické příčné flétny.

Tituly k prodeji:
Sonáty pro housle/flétnu a basso continuo, op. 2 - Václav Vodička
Sonáty pro flétnu a basso continuo, op. 3 - Václav Vodička

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz