Miloš Vacek

hudební skladatel (1928–2012)

Vyrůstal v rodině hobojisty, skladatele a pedagoga Jindřicha Vacka. Na Pražské konzervatoři studoval v letech 1943–1947 varhany u Jana Bedřicha Krajse, gregoriánský chorál a teoretické předměty u Vladimíra Němce, Metoda Doležila, Zdeňka Hůly a Emila Hlobila, dirigování se věnoval u Pavla Dědečka. Poté nastoupil na hudební fakultu AMU, kde byl v oboru kompozice žákem Františka Píchy a Jaroslava Řídkého. Vysokoškolská studia absolvoval v roce 1951 a ve stejném roce nastoupil do Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého jako sbormistr a dirigent.

Svého času zastával vysoké funkce ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, od roku 1954 se věnuje skladbě jako svobodnému povolání. Je autorem úprav lidových písní, skladeb pro estrádní soubory a dechovou hudbu, kantát, sborů a masových písní. Vytvořil hudbu k sedmi celostátním spartakiádám, řadu partitur pro film, televizi a divadlo. Mimo jiné je autorem znělky Závodu míru Praha - Berlín - Varšava a znělky Československého filmového týdeníku.

Mnoho jeho skladeb lze zařadit do oblasti tzv. vyššího populáru. Vedle toho je autorem oper, baletů a muzikálů, od 70. let se více zaměřoval na formy koncertní hudby. Jeho skladby byly oceněny v řadě skladatelských soutěží.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Capriccio pro fagot solo

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz