Miroslav Juchelka

hudební skladatel (1922–2001)

Hudební vzdělání získal na konzervatoři v Praze v oborech skladby a hry na varhany. Kromě jiných zde byl žákem varhaníka Bedřicha Antonína Wiedermanna a skladatelů Jaroslava Řídkého a Emila Hlobila. Konzervatoř dokončil v roce 1943, o čtyři roky později absolvoval u Albína Šímy i klavírní oddělení mistrovské školy. Výrazně se profiloval v Československém rozhlase jako hudební režisér.

Nejprve působil jako režisér v Čs. rozhlase Ostrava (1946–1953), v letech 1953–1978 jako režisér a lektor v Praze. Během ostravského působení se uplatnil jako klavírista ve Slezském triu, prvním profesionálním souboru v Ostravě, které svou činnost zaměřovalo na rozhlasovou uměleckou práci. Se Svatoplukem Havelkou a Zbyňkem Přecechtělem založil soubor Nový tanec (NoTa), pro který komponoval desítky koncertních skladeb tzv. vyššího populáru s inspiracemi valašských lidových písní. Jeho skladatelské dílo je výrazně inspirováno slezskou lidovou písní, od poloviny 70. let začal komponovat v duchu tzv. klasiků 20. století. Navázal zejména na tvorbu B. Martinů a D. Šostakoviče.

V jeho díle nalezneme skladby komorní, orchestrální a vokální. Jeho oblíbenou koncertní formou jsou skladby pro sólový nástroj s doprovodem orchestru, např. Burleska pro fagot, Koncertní valčík pro klavír a orchestr, Capriccio pro housle a orchestr a další. Juchelkovy skladby získaly v letech 1970, 1978 a 1980 první cenu v rozhlasové soutěži Sedm mikrofonů.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb