Miroslav Kubička

hudební skladatel (nar. 1951)

Příslušník skladatelské generace narozené začátkem padesátých let, která se do hudebního života zapojila v době normalizace. Svůj zájem o komponování rozvíjel nejprve soukromě u Zdeňka Hůly, soustavně se potom skladbě věnoval od roku 1970 na hudební fakultě AMU v Praze u Jiřího Pauera. Studia dokončil v roce 1975 Koncertem pro klavír a orchestr.

V roce 1973 absolvoval také skladatelské kurzy u Franka Donatoniho v Itálii. Mezi léty 1978–1979 prošel na AMU kurzem hudební teorie. V době studií byl ovlivněn dodekafonií a dílem Pierra Bouleze, záhy se však orientoval jiným směrem. Lze ho považovat za pokračovatele neoklasického díla Iši Krejčího, tento směr však někdy prolíná s kompozičními technikami Nové hudby. Dnes vyučuje hudebně teoretické předměty na konzervatoři Jana Deyla v Praze. Je členem Společnosti skladatelů při AHUV a mluvčím sdružení pro provozování hudby Harmonia.

Je autorem několika skladeb pro děti, orchestrálních, vokálních a zejména komorních partitur. Z jeho tvorby zaujaly především Sinfonietta pro komorní orchestr (1977), Symfonie pro velký orchestr (1977 - 1980) nebo Rozhovory pro smyčcový kvintet (1982). Tři fresky pro smíšený, dětský nebo ženský sbor (1997 - 2000) zazněly v roce 2002 ve světové premiéře v Avignonu, v roce 2005 byly provedeny na festivalu Pražské premiéry.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr
Sinfonietta
Sonáta pro pozoun a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz