Miroslav Raichl

hudební skladatel (1930–1998)

V letech 1949–1953 studoval skladbu na hudební fakultě AMU u Pavla Bořkovce, v letech 1953–1956 u Václava Dobiáše. Během studia působil jako sbormistr pěvecké sekce ve Vysokoškolském souboru Zdeňka Nejedlého. Poté pracoval v archivu Českého hudebního fondu, byl tajemníkem Svazu československých skladatelů (1958–1962) a věnoval se pedagogické činnosti.

V letech 1965–1970 vyučoval na konzervatoři v Praze, od roku 1980 do konce života byl činný na konzervatoři v Pardubicích. V roce 1988 založil na této škole dodnes existující komorní vokálně-instrumentální soubor ReBelcanto, se kterým dosáhl úspěchů na festivalech po celé Evropě. Jako skladatel se prosadil v roce 1961, kdy byla uvedena jeho 2. symfonie na Přehlídce nové symfonické tvorby a poté vydána v rámci gramofonové edice "Musica nova bohemica et slovaca".

Profiloval se však převážně jako autor vokální hudby. Zkomponoval tři opery a proslul jako autor masových a politických písní a skladeb pro smíšené, ženské a dětské sbory. Vedle toho se věnoval tvorbě orchestrální, komorní a instruktivní. Navazuje především na tradici české hudby. Díky své sbormistrovské praxi je Raichl autorem mnoha úprav českých a moravských lidových písní pro sbor nebo zpěv s klavírem. V roce 1996 byla jeho píseň Tancuj, tancuj povinnou soutěžní písní dětských sborů na Festivalu Internacional de Musica de Cantonigros ve Španělsku.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
České a moravské národní písně
Letěla tudy labutě

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz