Nadační fond Českého rozhlasu rozdělil 37,3 milionů korun

6. květen 2022

Nadační fond Českého rozhlasu rozdělil v roce 2021 částku 37,3 miliónů korun na pomoc nevidomým a slabozrakým. Se Světluškou se můžete proběhnout při Nočních bězích pro Světlušku nebo si vypít kávu v zatemněné Kavárně POTMĚ kde zažijete svět nevidomých.

Díky projektu Světluška dostalo přímou pomoc 211 jednotlivců a 163 organizací. Jejich příběhy vám pravidelně představujeme v našem vysílání.

Pátý ročník Ježíškových vnoučat, projektu Nadačního fondu českého rozhlasu, přinesl seniorům téměř 16 tisíc splněných přání, 6,2 milionů korun na pomůcky i celoroční radost. A co hlavně – obnovení osobních setkání.

Díky veřejné sbírce Ježíškova vnoučata mohl Nadační fond Českého rozhlasu pořídit kompenzační pomůcky, vybavení a doplňky domácnosti seniorů, pohodlná křesla i mobilní zahrádky. Na přání seniorů rozdělil 3,6 miliónů korun.

Nadační fond Českého rozhlasu společně s Radiožurnálem připravily charitativní projekt s názvem „Pomáhejte s námi Moravě“ na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Do sbírky přispívali jednotliví dárci i firmy. Celkem se podařilo vybrat 22,6 miliónů korun na okamžitou finanční pomoc domácnostem zasaženým ničivým tornádem. 

Díky dárcům mohl Nadační fond Českého rozhlasu vyplatit 16,4 miliónů korun jednotlivcům ze sedmi zasažených obcí a 916 tisíc korun neziskovým organizacím, které v terénu poskytovaly psychosociální pomoc.

Spustit audio