Náležitosti reklamního spotu

12. leden 2017

Reklamní spoty jsou zařazovány do vysílání stanic Českého rozhlasu vždy na základě potvrzených mediaplánů vysílání. Jejich délku si klient zvolí sám, obvykle se jedná o dvaceti či třiceti sekundové spoty.

Reklamní spoty by měly splňovat následující parametry:

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zvukovou nahrávku reklamního spotu určenou pro vysílání je třeba poskytnout Českému rozhlasu nejméně 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním (tj. při plánovaném vysílání v pátek je objednatel povinen doručit spot nejpozději v úterý). Spot může být dodán ve dvou podobách:

  • v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu obchod@rozhlas.cz ve formátu *.WAV (v min. kvalitě 44.1kHz 16Bit stereo - popř. vyšší)   případně v *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s)
  • na nosiči dat - USB flash disk, CD, MD či R-DAT, kde musí být vždy i kopie spotu (safe copy)

Maximální modulační úroveň Spotu je -9 dBFS (odpovídá analogové úrovni 0 dB 1.55 Vef). Spolu se spotem musí být doručen i Rodný list spotu.

OBSAHOVÉ PARAMETRY

Do vysílání stanic Českého rozhlasu bude zařazen pouze reklamní spot, jehož obsah a způsob provedení je v souladu s platnými právními předpisy ČR o rozhlasovém vysílání.

Zadavatel odpovídá za to, že spot resp. požadovaný text reklamního sdělení obsahuje všechny platnými právními předpisy požadované údaje (zejména údaje požadované v § 53 odst. 4 a 5 ZPRTV).

VÝROBA REKLAMNÍHO SPOTU

  • Český rozhlas může pro klienta zajistit kvalitní výrobu reklamních spotů ve svých profesionálně vybavených studiích.  

  • Podklady pro výrobu reklamního spotu musí být dodány Českému rozhlasu nejpozději 10 pracovních dnů před prvním vysíláním.

Spustit audio