Jan Adam Gallina

hudební skladatel (1724–1773)

Jan Adam Gallina byl český skladatel pocházející z obce Cítoliby (okres Louny).

Narodil se jako syn kantora a varhaníka Martina Antonína Galliny a jeho ženy Marie Františky. Od roku 1744 působil jako hudebník na cítolibském zámku ve službách hraběte Arnošta Karla Pachty. V zámeckých službách se Gallina stal žákem Václava Jana Kopřivy a po úmrtí kapelníka Jana Josefa Janouška převzal řízení orchestru. Dosáhl titulu musicae director a aulae praefectus. Gallina měl tři bratry, kteří byli rovněž hudebníky. Zemřel v Cítolibech v době epidemie skvrnitého tyfu.

V archivu hraběte Jana Josefa Pachty se dochovalo pět symfonií raně klasicistního rázu a Aria in Dis. Gallinovi je rovněž připisována anonymní Aria in C z cítolibského kůru. Skladby jsou dnes uloženy v Národním muzeu.

Tituly k prodeji:
Sinfonia ex Dis (ed. Zdeněk Šesták)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz