Sylvie Bodorová

hudební skladatelka (nar. 1954)

Sylvie Bodorová patří k nejvýznamnější českým hudebním tvůrcům současnosti, její skladby jsou provozovány doma i v zahraničí. Studovala klavír a kompozici na Konzervatoři v Bratislavě, kompozici na JAMU v Brně a aspiranturu na HAMU v Praze.

Seznámila se s novodobými technikami na stáži v Sieně (u Franca Donatoniho), Gdaňsku a Amsterdamu (u Ton de Leeuwa). V devadesátých letech působila pedagogicky na univerzitě v Cincinnati a na dalších místech v USA. V roce 1996 založila spolu s Lubošem Fišerem, Zdeňkem Lukášem a Otmarem Máchou tvůrčí skupinu Quattro,v letech 1998 - 2003 působila v Nadaci a od roku 2010 v Dozorčí radě OSA.

V osmdesátých letech napsala instrumentální koncerty: Tre canzoni da suonare pro kytaru a smyčce, Pontem video pro varhany, smyčce a bicí a Plankty pro violu a symfonický orchestr. V komorní tvorbě se proslavil její smyčcový kvartet Terezín Ghetto Requiem s barytonovým sólem (1998) – zněl ve Wigmore Hall, při oslavě „pádu zdi“ v Berlíně v Deutsche Oper, ve Warwicku, Coventry a jinde. Byl natočen i v USA (Christòpheren Nomura). Pro londýnské provedení vznikl i smyčcový kvartet Shofarot (2000). Pro festival v Leamingtonu napsala autorka klavírní trio Megiddo (2001). Soubor Camerata Bern objednal Dvojkoncert pro housle, violu a smyčce, který byl nazván Bern Concerto – Silberwolke (2004).

Pro festival Pražské jaro napsala Sylvie Bodorová celovečerní oratorium Juda Maccabeus (2002) a pro jubileum festivalu Smetanova Litomyšl zkomponovala rozsáhlé oratorium Mojžíš (2008). Pro Pražskou komorní filharmonii a Martina Kasíka napsala klavírní koncert Come d’accordo (2005). Významnou zahraniční objednávkou byl sborový cyklus Amor tenet omnia (2007), který byl uveden v Lucembursku a ve Francii. V roce 2012 napsala na objednávku barytonisty Thomase Hampsona rozsáhlý cyklus orchestrálních písní Lingua angelorum a pro stejného pěvce a soubor Wiener virtuosen upravila autorka Dvořákovy Cigánské melodie, op. 55, které byly s úspěchem provedeny v únoru 2013 v Musikvereinu ve Vídni. V roce 2012 získala Sylvie Bodorová Cenu OSA jako nejúspěšnější autor klasické soudobé hudby.

Tituly k prodeji:
Kerekate - Invokace pro sólový hoboj

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz

Orchestrální materiál k pronájmu:
Český poutník - IV. Epilog. Čas