Jiří Kollert

hudební skladatel (nar. 1943)

Jiří Kollert působil jako kontrabasista orchestru Janáčkovy opery v Brně (1970–1975), pedagog hudební teorie na konzervatořích v Kroměříži, Brně a Praze a jako docent AMU (1993–2007).

Absolvoval kompozici u A. Piňose a uměleckou aspiranturu u M. Ištvana na JAMU v Brně, je stipendistou Prázdninových kurzů pro novou hudbu v Darmstadtu (1984), členem společenství hudebních skladatelů, interpretů a hudebních vědců Ateliér 90. V roce 1996 se habilitoval na VŠMU Bratislava na docenta hudební kompozice, v roce 1998 se dále habilitoval na AMU v Praze na docenta hudební teorie.

V letech 1999–2004 doprovázel manželku na její diplomatické misi v Tokiu.

Tituly k prodeji:
Rytmus a témbry

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz