Jan Freidlin

hudební skladatel (nar. 1944)

Jan Freidlin se narodil v Rusku a studoval skladbu, hru na klavír a hudební teorii na Hudebním učilišti v Oděse (Odessa Music College). V letech 1965 až 1971 pak jako skladatel, muzikolog a klavírista studoval kompozici a hudební teorii na Státní hudební akademii v Oděse u prof. A. Kogana.

Od roku 1974 až do své emigrace do Izraele v roce 1990 působil jako vedoucí Katedry hudební teorie na Hudební škole P. S. Stolyarského v Oděse. V Izraeli vyučoval od roku 1990 na Rubinově hudební akademii v Tel-Avivu, v současnosti působí v tomtéž městě na Levinského hudební škole.

Jan Freidlin patří mezi velmi plodné autory: na kontě má orchestrální díla (4 symfonie, balet „Guernica". několik koncertů), hudbu komorní i skladby určené pro sólové nástroje, hudbu k sedmi celovečerním filmům nebo 26 scénických hudeb k divadelním představením. Mnohá z jeho děl byla natočena na CD (více než 20 titulů) pocházejících z různých zemí světa.

Freidlinovu hudbu bylo možno slyšet na řadě festivalů a rozezněla takové koncertní sály jako Carnegie Hall, Salle Pleyel, Velký sál Moskevské konzervatoře nebo Henry Crown Hall v Jeruzalémě. Kromě hudby k 26 divadelním hrám a sedmi celovečerním filmům složil Freidlin hudbu i k mnoha televizním show. Jeho skladby se hrály v Rusku, Izraeli, na Ukrajině, v Německu, Rakousku, Belgii, Španělsku, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, České republice, Slovensku, Polsku, Nizozemsku, Francii, Brazílii, Argentině, Mexiku, Chile, Japonsku, Kanadě, Austrálii, USA a v dalších zemích.

Díla Jana Freidlina byla publikována v mnoha edicích v USA, Kanadě, Německu, Francii, Izraeli, Belgii, Rusku a na Ukrajině a objevují se na mnoha CD. Řada z jeho komorních kusů se hraje po celém světě a jsou na repertoáru vůdčích osobností oboru. Mezi tato díla patří Houslová sonáta ve třech dopisech „Mist over the Lake“, „Tenderness", „Strophes of Sappho" („Mlha nad jezerem", „Něha", „Strofy básnířky Sapfó").

Tituly k prodeji:
Pražský kaleidoskop

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz