František Domažlický

hudební skladatel (1913–1997)

Svou hudební kariéru začínal jako amatérský hráč na několik nástrojů - housle, trubku a akordeon. Jako autor se věnoval hlavně populární hudbě a v roce 1935 získal dokonce první cenu v soutěži o nejlepší trampskou píseň.

Druhá světová válka přerušila jeho hudební dráhu – byl vězněn v Terezíně a transportován do několika dalších koncentračních táborů. Teprve po válce si mohl své hudební vzdělání doplnit. Studoval housle a skladbu na hudební fakultě AMU, kde byli jeho učiteli houslista František Daniel a skladatelé Jaroslav Řídký a Emil Hlobil. V roce 1960 ukončil svá studia Symfonií pro velký orchestr. Od roku 1950 působil jako houslista a violista v několika souborech. Patnáct let byl členem Filmového symfonického orchestru.

Domažlického hudební jazyk lze charakterizovat jako rozšířeně tonální, melodiku i rytmus rozvíjející vždy v rámci přehledné a srozumitelné formy.
Vedle orchestrálních skladeb tvoří významnou část jeho tvorby zejména sólové koncerty (např. pro hoboj 1958, housle 1961, trombón 1964, violu 1966, lesní roh 1971, tubu 1983, kontrabas 1983), dále skladby komorní i vokální.

Hudba Františka Domažlického představuje pro interprety vděčný koncertní repertoár, neboť je vždy psána s ohledem na výrazové a technické možnosti zvolených nástrojů. Výjimku v jeho tvorbě představuje jediná programní skladba "Jaro rytíře d´Artagnana", symfonický obraz pro violoncello a orchestr, která líčí některé epizody z Dumasova románu Tři mušketýři.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Concertino pro dudy in es a orchestr op. 76
České písně pro tři ženské hlasy (nebo dětský/ženský sbor) a smyčcové kvarteto, op. 17
Koncert pro tubu a smyčce, op. 53
Koncert pro tubu a smyčce, op. 53 / klavírní výtah
Scherzo pro tubu a klavír, op. 77
Sonata per trombone e pianoforte, op. 58
Sonatina pro tubu a klavír, op. 75

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz