František Xaver Dušek

hudební skladatel (1731–1799)

František Xaver Dušek je dnes hudební i laickou veřejností vnímán ponejvíce jako manžel pěvkyně Josefiny Duškové a Mozartův hostitel. Jeho vlastní dílo je známo relativně málo. Přitom patřil Dušek v 2. pol. 18. století k nejvýznamnějším osobnostem pražského hudebního života - nejen jako skladatel, ale též jako pianista a učitel hudby.

Dušek pocházel z velmi chudých poměrů; narodil se v rodině sedláka v Chotěborkách u Jaroměře a byl pokřtěn 8. prosince 1731. Jen díky přízni hraběte Jana Karla Šporka mohl studovat na jezuitském gymnáziu v Hradci Králové; kvůli úrazu však studium nedokončil. S podporou hraběte Šporka odchází Dušek nejprve do Prahy, kde studuje u Františka Václava Habermanna, a poté do Vídně, kde se stává žákem dvorního cembalisty Georga Christopha Wagenseila.

Po návratu do Čech se Dušek usazuje v Praze, věnuje se kompozici a vyučování (mezi jeho žáky patří např. Leopold Koželuh, Jan Vitásek, Václav Vincenc Mašek) a jeho dům se stává významným hudebním centrem. Navzdory tomu, že žil trvale v Praze, Dušek nikdy neztratil kontakt se světovým hudebním děním; z Vídně si přinesl znalost soudobého hudebního repertoáru, od Wagenseila přehled o skladbách J. J. Fuxe, J. S. Bacha, G. F. Händela, J. A. Hasseho a B. Galuppiho; a Duškovo jméno najdeme i na seznamech předplatitelů tištěných sonát J. A. Bendy a C. Ph. E. Bacha. Byl tedy o tehdejším hudebním dění dobře informován.

21. října 1776 se Dušek oženil; vzal si svoji žačku, budoucí slavnou pěvkyni, "českou Gabrielli", Josefinu Hambacherovou, nyní Duškovou. Brzy po svatbě odjíždějí novomanželé do Salcburku, kde má Josefina příbuzné a Duškovi se seznamují s rodinou Mozartových. A byly to právě tyto přátelské styky, které později sehrály rozhodující roli při pozvání W. A. Mozarta do Prahy českými hudebníky. 23. dubna 1784 se stává Josefina Dušková majitelkou letní rezidence Bertramka, která poskytovala útočiště Mozartovi při jeho pražských návštěvách (dokončil zde operu Don Giovanni a zřejmě i La Clemenza di Tito) a stala se vyhlášeným pražským uměleckým salónem.

František Xaver Dušek zemřel 12. února 1799 a je pochován na Malostranském hřbitově.

Tituly k prodeji:
Concertino per il clavicembalo, due violini, viola e basso in G
Concertino per il clavicembalo, violino, viola e basso in G
Concerto per il clavicembalo, due corni, due violini, viola e basso in D
Concerto per il clavicembalo, due corni, due violini, viola e basso in Es
Concerto per il clavicembalo, due violini, viola e basso in C

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz