Johann Friedrich Fasch

hudební skladatel (1688–1758)

Německý skladatel Johann Friedrich Fasch byl jeden z nejvýznamnějších tvůrců vrcholně barokní instrumentální hudby. Po celý svůj život pěstoval čilé kontakty s drážďanským dvorem a především s exkluzivní hudební společností, kterou saský kurfiřt a polský král na svém dvoře hostil.

Drážďanský orchestr byl bezpochyby jedním z nejkvalitnějších orchestrů své doby a lesk tohoto souboru byl mohutnou inspirací nejen pro J. Fr. Fasche, ale i pro Johanna Joachima Quantze, Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho a dlouhou řadu dalších skladatelů, kteří považovali za čest psát hudbu pro tento orchestr.

Že se Faschova díla v Drážďanech velmi intenzivně provozovala nejméně tři desítky let můžeme usuzovat podle četnosti nejrůznějších přepracování a úprav těchto děl. Drážďanským specifikem bylo, že „premier Violon“ Johann Georg Pisendel dbal nemalou měrou nejen o disciplínu a kázeň orchestru, ale že budoval specifický repertoár, který průběžně modernizoval. Setkáváme se tak s pro dobu baroka naprosto netypickou praxí, kdy díla tvořící repertoár orchestru byla průběžně znovu opisována a přizpůsobována módním trendům. Cenným svědectvím o této praxi jsou tak Pisendelovy „aranže“ nejen Faschových skladeb. Úpravy se týkaly především instrumentace (časté je např. dodatečné integrování módních příčných fléten), velikosti obsazení (chóricky obsazené dřevěné dechové nástroje po 2 nebo v opeře dokonce po 3 hráčích v hlase) a velmi často virtuózních diminucí v partu prvních houslí.

Fasch po sobě zanechal rozsáhlé dílo, čítající 86 ouvertur, 19 symfonií, 20 orchestrálních koncertů, a také koncerty pro flétnu, hoboj, fagot a housle ad.

Tituly k prodeji:
Ouverture g moll FWV K: g 5 - Johann Friedrich Fasch (ed. Václav Luks)

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz