Novoroční koncert Česko-japonské společnosti

1. září 2020

Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu přijal pozvání spoluúčinkovat na slavnostním koncertě, pořádanému u příležitosti 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československou republikou a Japonskem.

Kaoru Shimazaki, zplnomocněný velvyslanec Japonska v České republice a vedoucí DPS Věra Hrdinková

Koncert svou aktivní účastí poctil Jeho Excelence Kaoru Shimazaki, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska v České republice. Koncert v sále Pražské konzervatoře pořádala Česko-japonská společnost.

Náš sbor se představil nejprve v samostatném bloku (skladby J. Nováka, P. Ebena, B. Brittena a další), ale nejvíce jsme se těšili na společné zpívání s dětmi z Japonské školy v Praze. Ve společném podání zazněly japonské i české písně, rozuměli jsme si okamžitě, vždyť mluvíme stejným jazykem, tím hudebním. Věříme, že nešlo o poslední setkání na podiu.

Spustit audio