O nás

Dětský pěvecký sbor patří mezi dlouholetá umělecká tělesa Českého rozhlasu, který se jeho prostřednictvím snaží poskytnout podporu mladým talentovaným zpěváčkům.

V současné době čítá sbor kolem 130 zpěváčků ve třech svých přípravných oddělení a v koncertním oddělení. Přípravná oddělení (A4, A3, A2) navštěvují děti ve věku od 6 do 11 let a zkouší jednou týdně v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, vždy od 15:30 do 17:15. Děti se věnují základním pěveckým dovednostem, hlasové výchově a také základům hudební nauky.

To vše mohou děti později využít při práci v koncertním oddělení A1, které navštěvují již zkušenější děti ve věku od 11 let a starší, které natáčí pro Český rozhlas a pravidelně koncertují. Koncertní oddělení A1 zkouší dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek od 17:15 do 20:00.

Všechna oddělení zkouší v Českém rozhlase Regina na adrese Hybešova 10 v Praze 8, 180 00.

Děti se ve sboru věnují nejen sborovému zpěvu a hudební nauce, ale také celkovému vztahu k hudbě a uměleckým hodnotám. Dvakrát ročně pořádá sbor také jarní a letní soustředění, ze kterého si děti odvezou mnoho zážitků, poznají nové kamarády a vytvoří mezi sebou přátelský kolektiv.

Historie sboru

Historie dětského rozhlasového sboru sahá do počátku třicátých let, kdy režisér a zpěvák Jan Kühn sestavil pro potřeby školského vysílání skupinu dětí z pražských škol. Zázemí pro nový sbor vytvořil v roce 1945 skladatel a tehdejší redaktor školského rozhlasu Karel Hába, po úspěšném konkurzu se na téměř tři desetiletí ujal jeho vedení Bohumil Kulínský, předtím sbormistr úspěšných Hrabůvských zpěváčků. 

Kulínského sbor sloužil rozhlasovým potřebám, natáčel a vysílal repertoár od drobných dětských písní po závažná díla českých i zahraničních skladatelů. Bohumil Kulínský provedl nové skladby Hurníkovy, Hanušovy, Ebenovy, Lukášovy, Máchovy a dalších autorů, z nichž mnohé byly psány přímo pro rozhlasový sbor. 

Společně s tehdejším hudebním režisérem, skladatelem Viktorem Kalabisem se zasloužil například i o československou premiéru proslulé Brittenovy Slavnosti vánoční. Činnost sboru šířená na rozhlasových vlnách, se stávala vzorem a značně ovlivnila uměleckou úroveň dětských souborů. 

Po odchodu Kulínského v roce 1973 vytvořil později nový rozhlasový sbor Čestmír Stašek. Uplatnil své dlouholeté zkušenosti sbormistra Pražského dětského sboru a rozvíjel rozsáhlou koncertní činnost doma i v zahraničí. Četné ceny z mezinárodních soutěží dokládají uměleckou úroveň sboru. V letech 1990-91 vedl dětský rozhlasový sbor také sbormistr Luboš Krtička, absolvent HAMU v Praze. 

Od roku 1992 se vedení sboru ujala Blanka Kulínská a od ledna 2016 je jeho vedoucí sbormistryní Věra Hrdinková.

Děti, které v sedmašedesátileté historii sborem prošly, si vždy odnášely do života trvalé zážitky i vztah k uměleckým hodnotám. Vyrostla z nich řada osobností v hudbě, umění a kultuře.

Za všechny jmenujme například harfistku Janu Bouškovou, spisovatelku Zdenu Škvoreckou-Salivarovou, herečku Martu Vančurovou, zpěváky Janu Koubkovou a Jiřího Korna, skladatele Petra Maláska a Jaroslava Uhlíře, nebo také bývalého prezidenta Václava Klause.

Bývalí členové Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu jsou: Jana Boušková, Lenka Dusilová, Radka Fišarová, Jana Kratochvílová, Jana Koubková, Eva Kubátová, Zdenka Lorencová, Jana Mařasová, Jana Nováková, Zuzana Stirská, Zdenka Škvorecká - Salivarová, Marta Vančurová, Monika Vejvodová, Zuzana Vejvodová, Jan Čenský, Petr Janda, David Koller, Jiří Korn, Martin Kumžák, Petr Malásek, Tomáš Trapl, Jaroslav Uhlíř a další.