O sletových scénách - 1938

21. březen 2013

Začínalo právě jaro roku 1938. Roku, jehož podzim se zapíše do dějin jako jedno z nejsmutnějších období naší novodobé historie. Ohrožení státu, mobilisace, Mnichovský diktát mocností, které – podle slov Winstona Churchila – volily mezi hanbou a válkou, zvolily hanbu a měly dostat válku.

Pro Československo z toho kouká demobilisace a hněv promísený s lítostí, že z obrany republiky nebude nic. 21. března však je tohle všechno budoucností a vrcholí přípravy na Všesokolský slet. Náš rozhlas toho dne rekapituluje sletové scény minulosti.

Z řečeného plyne, že sletové scény byly vždy myšleny jako ideové manifestace. Jejich uskutečnění povětšinou nebylo jen věcí uměleckou, ale také věcí technické senzace. Nejinak tomu mělo být v létě 1938. X. Všesokolský slet v Praze byl samozřejmě rovněž plánován jako oslava dvacetiletí samostatného Československa a s ohledem na mezinárodní situaci mělo sokolstvo význam rozhodně ne jen tělocvičný.

Na rozdíl od našich předků, kteří 21. března 1938 plánovali a předjímali, my můžeme poskočit v čase o pár měsíců vpřed a nechat se na okamžik vtáhnout do skutečně jímavé atmosféry X. sletu. Náš rozhlas nabídl ze sletové scény brilantní reportáž ústy dr. Franty Kocourka, který ji zprostředkoval bez jediného zaváhání či zaškobrtnutí

Spustit audio