O soutěži Concerto Bohemia

Nehledáme budoucí světové či české hudební hvězdy, hledáme sdílenou radost z hudby, která se následně promítne do dobré kvality. Chceme podpořit snahu škol pěstovat orchestry či větší komorní soubory.

Concerto Bohemia je národní soutěž orchestrů a souborů mladých interpretů, kterou již od roku 1992 pořádá Český rozhlas. Cílem soutěže je podpora základních uměleckých škol České republiky.

Soutěže se mohou zúčastnit nejméně šestičlenné orchestry a soubory různého nástrojového obsazení. Soutěžní repertoár souborů je volitelný, vždy však musí být zařazena nejméně jedna skladba českého autora.

Soutěž probíhá bez přímé účasti orchestrů/souborů, porota hodnotí anonymně pod pořadovými čísly soutěžní snímky v rámci jednotlivých kategorií. Následně porota určí v každé kategorii soubory, které se stanou laureáty soutěže. Porota je složená z předních českých hudebníků a dirigentů a posuzuje soutěžní nahrávky v délce 10 až 20 minut.

Vyvrcholením soutěže je koncert laureátů, kde laureáti soutěže prokazují shodu interpretační úrovně studiového snímku a živého výkonu. Slavnostní koncert ze Žofína je vysílán přímým přenosem na stanici Vltava a přímým videopřenosem.

Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
- soubory a orchestry věkového průměru do 13,99 let
- soubory a orchestry věkového průměru od 14 do 16,99 let
- soubory a orchestry věkového průměru od 17 do 20,00 let
(Do věkového průměru se nezahrnuje umělecký vedoucí.)

Účastníci se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých uměleckých vedoucích nebo škol. Přihláška do soutěže je zároveň prohlášením, že soutěžící, jejich pedagogové a škola se podrobují ustanovením Statutu Concerta Bohemia. Termín podání přihlášky na Concerto Bohemia 2020 je 31. leden 2020.

Za dobu konání soutěže vystoupilo na koncertě laureátů více než 350 českých, moravských a slezských orchestrů. Celkem hrálo v orchestrech/souborech kolem 10 500 hudebníků. Ve fonotéce Českého rozhlasu je zaznamenáno v provedení nejlepších účastníků více než 1 000 profesionálních rozhlasových nahrávek.