Od 1. června jsme zpívali opět spolu!

1. září 2020

Vzhledem k opatřením, která nám neumožňovala využívat naší zkušebnu v budově Českého rozhlasu v Karlíně, zkoušky probíhaly v samém centru Prahy, v Paláci Rapid.

Shodou okolností zde sídlí též Galerie ocelových figurín. Měli jsme neobvyklou společnost. Děkujeme vedení Galerie, které nám poskytlo krásný prostor k využívání.

Dětský pěvecký sbor s Věrou Hrdinkovou
Spustit audio