Oldřich Pulkert

hudební skladatel (nar. 1929)

Významný český muzikolog, jehož hlavním zájmem je hudba 18. století a ediční činnost.

Studoval v letech 1942–1944 housle na brněnské konzervatoři u Rudolfa Jedličky. Po válce pokračoval na reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě, které dokončil v roce 1950. Poté nastoupil ke studiím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na této škole absolvoval roku 1956 obory hudební věda a estetika, doktorský titul získal roce 1985 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 1964–1974 pracoval v hudebním oddělení Národní knihovny. Byl tajemníkem československé sekce Association Internationale des Bibliotheques Musicales (1967–1975) a jednatelem Mozartovy obce v ČR (1986–1996). Je členem mezinárodních hudebních společností (International Musicological Society, Wiener Beethoven Gesellschaft).

K jeho zásluhám v odborné činnosti patří objev, identifikace a vydání Koncertu C dur pro violoncello Josepha Haydna nebo objev druhé verze opery Fidelio Ludwiga van Beethovena. Spolu s Miroslavem Hronkem vydal v roce 2004 knihu Beethoven: osobnost génia v korespondenci.

Mimo jiné se badatelsky zabývá osobností Carla Ditterse z Dittersdorfu, o němž napsal několik studií a vypracoval soupis děl. K vydání připravil Dittersův Koncert D dur pro violoncello a orchestr a komickou operu Lékař a lékárník.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb