Olga Ježková

hudební skladatelka (nar. 1956)

Po maturitě na Nerudově gymnaziu vystudovala kompoziční oddělení konzervatoře v Praze ve třídě prof. Františka Kovaříčka. Pracovala v hudební redakci Českého rozhlasu, v nakladatelství Supraphon a působila jako pedagog na pražské konzervatoři. V současné době pracuje v hudebním nakladatelství ČRo a zastává volenou funkci předsedkyně Společnosti českých skladatelů.

Ve své tvorbě tíhne především ke zvukovému ztvárnění myšlenky vybraného textu nebo určitého artefaktu (vyrůstala v ateliéru své matky, sochařky Olgy Vohnoutové). Používá tradiční hudební řeč a pracuje s intuicí. Experimentem je pro ni vždy samotné komponování - tedy rozložení barevných zvuků v čase.

Stěžejní část jejího díla tvoří vokální skladby na liturgické nebo duchovní texty Missa in honorem sancti Adalberti, Missa laeta, Jerusalem gaude, Pater noster, Raesurrexi a další, dále na slova poezie O. Mikuláška, J. Skácela a dalších českých básníků (cykly písní a sborů). Zdrojem její inspirace k instrumentální tvorbě je výtvarné umění a barevné slyšení světa. Spektrum základních barev pro kytarové duo, Smyčcový kvartet "Modrý", Sonáta pro housle a klavír "Zažíhání" a další.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Modré valéry
Oko, symfonická fantazie pro chlapecký hlas a orchestr
Pastýř David

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz