Ombudsman Českého rozhlasu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

O mediálním ombudsmanovi kdekoli ve světě platí, že je mostem mezi příslušným médiem a posluchačskou, čtenářskou či diváckou veřejností. V mém případě to znamená, že přijímám a řeším jakékoliv podněty, které se týkají toho, co některá ze stanic Českého rozhlasu vysílala, nebo jiné záležitosti, které s Českým rozhlasem souvisejí.

Podle Statutu ombudsmana Českého rozhlasu jsem poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Tato pozice mi zajišťuje velkou míru nezávislosti, protože nejsem součástí redakčních či výrobních složek Českého rozhlasu, a mohu tak jeho činnost posuzovat naprosto nestranně. Mé kompetence jsou však omezené v tom smyslu, že nemohu zasahovat do obsahu vysílání. Vedoucím pracovníkům Českého rozhlasu předávám posluchačské podněty formou doporučení – a jsem rád, že jsou často vyslyšeny.

Každý váš podnět řeším individuálně. Velmi často se o nich radím s příslušnými odborníky z Českého rozhlasu nebo z jiných oblastí veřejného života, abych získal co nejúplnější obrázek o dané věci. Vždy se snažím, aby oprávněné připomínky byly uspokojivě vyřešeny a aby v případě potřeby byla zjednána náprava. Výběr z podnětů, kterými jsem se zabýval, si můžete přečíst na tomto webu v sekci Vaše podněty.

Přestože jsem konfrontován spíše s negativními posluchačskými emocemi, přináší mi moje práce uspokojení. To je založeno na neustále potvrzované zkušenosti, že posluchačům, a to i těm kriticky naladěným, na Českém rozhlase záleží a že rozhlasákům záleží na jejich posluchačích. Důležité je, že vaše postřehy vedou ke zlepšování úrovně v mluvené i psané formě českého jazyka, programu, kvality signálu, služeb souvisejících s placením poplatků a řady dalších kritérií.

Jsem přesvědčen, že Český rozhlas jako jedna z institucí celonárodního významu si naší společnou práci zaslouží. Děkuji vám, že se na ní se mnou podílíte.

Životopis

Narodil jsem se 30. července 1961 v Kolíně.

Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština-dějepis. V roce 2002 jsem ukončil doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Po aspirantském pobytu na pražské filozofické fakultě jsem pracoval v několika redakcích, nejdéle v Týdeníku Rozhlas (1990–1996, 2007–2016), jemuž jsem jako jeho šéfredaktor určil nový formát a obsah. Byl jsem členem představenstva vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis a nyní jsem členem jeho dozorčí rady. Působím jako pedagog na Jihočeské univerzitě a Masarykově univerzitě.

Dlouhodobě se zabývám problematikou mediálních studií (se zaměřením na rozhlas a veřejnoprávní média) a středoevropského areálu (se zaměřením na slovenskou literaturu). Jsem editorem, autorem studií a knih o literární historii a teorii, historii českého rozhlasového vysílání či redakční práci.

Od 1. května 2016 jsem ombudsmanem Českého rozhlasu, z titulu své funkce jsem od roku 2017 tajemníkem Etické komise Českého rozhlasu.