Ondřej Franěk

mistr zvuku

Zajišťuji z technické stránky výrobu pořadů.

V Českém rozhlase Plzeň pracuji od roku 2005, ale k rozhlasovému vysílání jsem se dostal již v deseti letech, když jsem si jako "junyj elektronik" sestrojil radiový vysílač s dosahem asi 20 metrů a mixoval mé mluvené slovo s hudbou nahranou tenkrát ze západoněmeckých rozhlasových stanic. Měl jsem "celé" dva posluchače - sestru vedle v pokoji a kamaráda přes ulici.

U rozhlasových přijímačů na vlnách rádia vašeho kraje je vás, posluchačů podstatně více a mým posláním v Českém rozhlase Plzeň je technické odbavování vysílání. Jingly, hudba, reportáže, vstupy moderátorů a redaktorů, živé telefonáty atd. Dohlížím na plynulý chod vysílání tak, aby to bylo příjemné pro vaše posluchačské ucho a nevzniklo někde nežádoucí ticho. Dále zajišťuji z technické stránky výrobu pořadů (např. Špalíček, Světem vážné hudby atd.) pro naši a sesterské stanice Českého rozhlasu. Také ozvučuji různé pořady (např. Posezení v Divadle Alfa), koncerty a akce i mimo budovu rozhlasu.