Ondřej Štochl

hudební skladatel (nar. 1975)

Ondřej Štochl studoval na konzervatoři v Praze hru na violu (1989–1995) a skladbu (1992–1996). Ve studiích pokračoval na hudební fakultě AMU v oboru skladba ve třídě prof. Marka Kopelenta (1997–2003). Během studia se účastnil různých skladatelských kurzů – jeho lektory byli např. Zygmunt Krauze, Paul Méfano, Vinko Globokar, Osvaldas Balakauskas nebo Guy Reibel. Zárověň získával četné zkušenosti na poli interpretace soudobé hudby.

Věnuje se tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, někdy s vokální či elektronickou složkou. Jeho tvůrčím zázemím je Komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista. Podílí se tak na dramaturgii jeho koncertní řady a koncertů v rámci festivalů (nejen) soudobé hudby (ENH Brno 2004, Forfest Kroměříž 2002, Mélos – Étos Bratislava 2003, Unerhörte Musik Berlin 2007, Pražské premiéry 2008, Pražské Jaro 2009 a další).

Jako skladatel se účastnil rovněž ISCM World music days 2007 v Hong-Kongu jako zástupce České republiky. K interpretům jeho skladeb (na domácí scéně i v zahraničí) dále patří komorní seskupení (např. Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Bern Modern, Moens Ensemble), sólisté (např. violoncellista Petr Nouzovský, klarinetista Karel Dohnal, vibrafonistka Cécille Boiffin, klavíristé David Kalhous či Iris Gerber) či orchestry (Moravská filharmonie Olomouc, Pražský komorní orchestr aj.).

Tituly k prodeji:
Il sogno fragile pro violu
Kaligramy pro flétnu, violoncello a klavír
Kaligramy II. pro klavírní trio

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz