Organizační schéma Českého rozhlasu

V čele Českého rozhlasu stojí generální ředitel, kterého volí Rada Českého rozhlasu na funkční období 6 let.

První úroveň vedení tvoří ředitelé Sekce generálního ředitele, Zpravodajství, Programu, Marketingu a digitálních služeb, Komunikace, obchodu a vnějších vztahů, Techniky a správy, Ekonomiky a Sekce uměleckých těles, soutěží a přehlídek.

Útvary generálního ředitele na 3. stupni řízení
Sekce generálního ředitele
Program
Zpravodajství
Marketing a digitální slubžy a Komunikace, obchod a vnější vztahy
Sekce uměleckých těles, soutěží a přehlídek
Ekonomika a Technika a správa