Organizační schéma Českého rozhlasu

V čele Českého rozhlasu stojí generální ředitel, kterého volí Rada Českého rozhlasu na funkční období 6 let. Jednotlivá oddělení řídí ředitelé, které stojí na prvním a druhém stupni vedení.

První úroveň vedení tvoří ředitelé Regionálního vysílání, Zpravodajství, Programu, Výroby, Nových médií, Komunikace, marketingu a obchodu, Techniky a správy a Ekonomiky. Na druhé úrovni vedení jsou ředitelé Kanceláře generálního ředitele a Symfonického rozhlasu Českého rozhlasu.

Organizační struktura Českého rozhlasu