Otomar Kvěch

hudební skladatel (1950–2018)

V letech 1965–1969 studoval na Pražské konzervatoři skladbu u M. Raichla, F. Kovaříčka a J. Zd. Bartoše a zároveň varhanní hru u J. Kubáně. Na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze poté pokračoval ve studiu kompozice ve třídě J. Pauera (1969–1974).

V následujících dvou letech byl korepetitorem opery Národního divadla v Praze, vojenskou základní službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru V. Nejedlého (1975–1976). V letech 1976–1980 byl hudebním režisérem Čs. rozhlasu v Praze, poté zastával téměř deset let funkci tvůrčího tajemníka skladatelské oblasti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.

V letech 1987–1990 studoval skladbu postgraduálně na Pražské akademii muzických umění v Praze. Od roku 1989 pracoval v Českém rozhlase jako dramaturg a redaktor koncertů a programů SOČRu. Na Pražské konzervatoři vyučoval hudebně teoretické předměty a skladbu. Od roku 1997 byl na tomto hudebním ústavu vedoucím skladatelského oddělení. Od roku 2001 vyučoval hudební teorii také na hudební fakultě AMU v Praze.

V interpretační oblasti se uplatňoval jako hráč na varhany a cembalo. Kvěchovo skladatelské dílo obsahuje především bohatou kolekci spíše tradičně koncipovaných orchestrálních a komorních partitur, v kterých dílčím způsobem využívá podnětů Nové hudby. Mimo to je autorem také dětských rozhlasových oper, sborů a melodramů.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Bouře a klid, melodram na verše Emy Destinnové
Concerto idillico pro tubu a orchestr / klavírní výtah
Expiatio
Kassandra a Trojský kůň
Sonáta pro hoboj a klavír

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz