Pavel Zemek Novák

hudební skladatel (nar. 1957)

Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) studoval hru na hoboj a skladbu na Brněnské konzervatoři. Poté pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) u Miloslava Ištvana (promoval 1988).

Své hudební vzdělání si doplnil stipendijním pobytem v Londýně (studium skladby u G. Benjamina, 1992–1993) a v Paříži (1997–1998, u G. Griseye). Byl zaměstnán jako první hobojista v orchestru Janáčkova divadla v Brně. Nyní je profesorem skladby na Brněnské konzervatoři a JAMU.

Napsal již přes sto komorních a orchestrálních skladeb pro různá obsazení, ovšem nejcharakterističtější jsou jeho kompozice, které jsou výsledkem jeho velmi osobité, monofonní metody skládání. Zemek postupně ve svém skladatelském vývoji nabyl přesvědčení, že právě nové využití jednohlasu (monofonie) může vyvést západoevropskou uměleckou hudbu z krize.

Po roce 1995 napsal celou řadu sólistických skladeb pro různé nástroje v nichž prověřuje nosnost své metody (unisono) i na delších časových plochách. Jeho pevné duchovní zázemí (katolická víra) je mu trvalým inspiračním podnětem, i když většinu svých skladeb se snaží alespoň rámcově koncipovat jako standardní koncertní kusy. Nicméně některá díla od počátku vzniku překračují úzký koncertní rámec a jsou určena pro akustické prostory chrámu (např. Chrámové sólo pro klarinet).

Za svou 2. symfonii "Pašijová" obdržel P. Zemek Jubilejní cenu Leoše Janáčka (1997). Mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v zahraničí, v poslední době zejména v Anglii se těší jeho tvorba velké pozornosti (např. soubor The Schubert Ensemble a William Howard provedli 15. listopadu 2007 u příležitosti oslav skladatelových padesátin Mariánské variace pro klavírní kvartet).

Orchestrální materiál k pronájmu:
Symfonie č. 6 "Chvála stvoření"

Tituly k prodeji:
Sonáta č. 2 pro sólové violoncello
Unisono I pro čtyři saxofony

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz