Podatelna Českého rozhlasu

Český rozhlas
Římská 13
120 00 Praha 2  

tel.: +420 221 551 111 
fax: +420 224 222 223 

E-mail: podatelna@rozhlas.cz 

ID datové schránky: rnaadje
 
Provoz:
pondělí až čtvrtek 7:00 – 15:30
pátek 7:00 – 15:00

Možnosti doručení datové zprávy (podání v digitální podobě)

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB)
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB)
 • na přenosném technickém nosiči (maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB)

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • RTF
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší
 • XLS/XLSX
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

Databáze: 

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD). 

Náležitosti doručování datové zprávy: 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy: 

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy: 

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.