Porota 2020

15. leden 2020

Představujeme Vám porotou Concerto Bohemia 2020

Porota soutěže Concerto Bohemia 2019 bude zasedat 12. února 2020, výkony soutěžících bude posuzovat tým vynikajících muzikantů a zkušených porotců v jedné osobě. 

Jan Kučera

Dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera patří mezi nejvšestrannější české umělce. Na Pražské konzervatoři absolvoval u Bohuslava Řehoře skladatelský obor a u Miriam Němcové a Miroslava Košlera obor dirigentský, v němž jej následně na HAMU vedl Vladimír Válek. Jako skladatel zasahuje do mnoha oblastí, tvoří kompozice symfonické, komorní i písňové a zároveň má na svém kontě přes třicet scénických hudeb k inscenacím pražských i oblastních divadelních scén. Jako dirigent dlouhodobě spolupracuje s předními českými orchestry, především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu či se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK. Působí i na operní scéně, na Nové scéně Národního divadla v Praze uvedl svoji komickou operu Rudá Marie, komponovanou na námět kultovního rozhlasového seriálu Rodinka Tlučhořových autorů Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. V lednu 2016 nastudoval v Národním divadle operu La Cenerentola Gioacchina Rossiniho. Je autorem baletů Tři mušketýři a Zkrocení zlé ženy. Dirigoval rovněž projekt Wanted s Dagmar Peckovou či nové nastudování výpravné scénické podoby Mše Leonarda Bernsteina.

Jan Kučera je od sezóny 2015/2016 angažován jako šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru.

Magdalena Saláková

Magdalena Saláková absolvovala studium hudební vědy na FF UK ÚHV. V doktorském studiu pokračovala na Katedře hudební výchovy PedF UK, kde dodnes působí jako odborný asistent. Vyučuje zde předměty Dějiny hudby, History of Music a Etnická hudba a etnomuzikologie. Od roku 2016 je pedagogem Pražské konzervatoře, kde vyučuje „Intonaci a sluchovou analýzu“ a „Nauku o hudebních nástrojích.“ Vedle zmiňovaných odborných oblastí se dále hlouběji zabývá organologií, natáčením video-přednášek o hudebních nástrojích pro Virtuální univerzitu Třetího věku a lektorováním seminářů a prakticky zaměřených workshopů pro Národní institut pro další vzdělávání. Již přes patnáct let vede dětský pěvecký sbor při bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově. Své zkušenosti ze studia, stáží či sborových pěveckých turné v zahraničí (Jihoafrická republika, Zambie, Německo, Japonsko, Kolumbie, Izrael ad.) uplatňuje nejen při výuce etnomuzikologie, ale i v práci pro neziskové organizace, zvláště v lektorování programů se zaměřením na multikulturní výchovu.

Dana Syrová

Zakladatelka společnosti Aficionado, která má v mottu „ve službách umění“ se uměleckému managementu věnuje přes 20 let. V posledních letech buduje stipendijní akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, jejímž cílem je ve spolupráci s předními uměleckými osobnostmi otevírat cesty moderních přístupů k uměleckému vzdělávání v rámci mimořádného prostředí ZUŠek. MenART je spolu se ZUŠ OPEN klíčovým projektem NF Magdaleny Kožené, kde je aktivním členem správní rady. Spolupracuje s PKF Prague Philharmonia, kde vede donátorskou řadu PKF – LOBKOWICZ. Věnuje se české klavírní scéně v rámci koncertní řady Hybatelé rezonance ve spolupráci s C. Bechstein a Národní galerií. Zastupuje skladatele a pianistu Tomáše Kača, výrazného českého absolventa Berklee, který žije v Los Angeles. V neposlední řadě 11 rokem vede rodinný festival Struny dětem v Minoru, který rodinnému publiku představuje pestrost české autorské tvorby. Struny dětem v Minoru založila jako původně doprovodný program MHF Struny podzimu, který 16 let vedla a spoluvlastnila jako výkonná ředitelka do roku 2016. 3 roky se též podílela na vedení MHF Dvořákova Praha. Umělecký management si jako absolvent francouzského lycea v Nimes a vystudovaný ekonom zamilovala na Správě pražského hradu, kde měla to štěstí prožít v týmu programového oddělení poslední prezidentské období Václava Havla a jeho osvícenou kulturní politiku otevírání hradního areálu uměleckým projektům.

Miloslav Tengler

Miloslav Tengler svoji profesní dráhu začal po absolutoriu konzervatoře v r. 1979 jako orchestrální hráč ve Středoč. symf. orchestru Poděbrady, Československém státním souboru písní a tanců a Symfonickém orchestru AUS. Vedle této hráčské činnosti celý profesní život působí jako pedagog. Se svojí pedagogickou činností začínal jako učitel a později jako zástupce ředitele v rodném Kladně, současně působil a dosud působí jako učitel hry na dechové nástroje ve Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze na Hradčanech. Od r. 1994 je předsedou sekce dřevěných dechových nástrojů Ústřední umělecké rady ČR. V letech 2000 – 2014 působil jako pedagog na Konzervatoři Jana Deyla. Významným obdobím pedagogické práce bylo působení na vzorové ZUŠ hl.m.Prahy Voršilská a později na Gymnáziu Jana Nerudy – hudební zaměření v roli zástupce ředitele. V současné době působí na ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6-Břevnově jako ředitel školy.

Markéta Tomková Janáčková

Markéta Tomková Janáčková klavíristka a hudební režisérka, absolvovala Konzervatoř v Teplicích a AMU v Praze, účastnila se mistrovských kurzů na Schola Cantorum v Paříži. Vystupovala jako sólistka a komorní hráčka na koncertních pódiích v Čechách i zahraničí (Španělsko, Francie, Německo, Dánsko, Švédsko, Maďarsko, Itálie, Belgie, Kanada, Kypr, Ukrajina, Čína). Spolupracovala s Pražským komorním orchestrem, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín aj.

Od roku 1999 se věnuje tematice židovských terezínských autorů. S díly těchto autorů vystoupila v Terezíně, v Kodani, v Mnichově, Düsseldorfu a Štrasburku. Je zakladatelkou a členkou Janáčkova tria, se kterým nahrála CD s díly W. A. Mozarta, J. Suka, A. Dvořáka, A. Schnittkeho, J. B. Foerstera. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas. Od roku 2009 působí jako hudební režisérka Českého rozhlasu. Jako režisérka také spolupracuje s Českou filharmonií při nahrávání edukativních koncertů, s Českou televizí aj.

Spustit audio