Pravidla vysílání v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018

24. listopad 2017

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vydal rozhodnutí, které stanovuje zásady a pravidla vysílání v souvislosti s volbou prezidenta ČR v roce 2018.

Podobně jako při předchozích obdobích před volbami, stanovení zásad vychází z úkolů Českého rozhlasu jako nezávislého média veřejné služby. Pravidla jsou vymezena příslušnými zákony (zejména zákonem o ČRo, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, o volbě prezidenta republiky), ale i Kodexem ČRo a relevantními předpisy ČRo (Profily ČRo na sociálních sítích, Pravidla pro profily na sociálních sítích, Doporučení pro chování zaměstnanců a spolupracovníků ČRo na sociálních sítích, Žurnalistické zásady, Manuály a pravidla pro webové stránky ČRo, Editorské zásady pro výběru domácích médií apod.).

Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo, kteří se podílejí na přípravě a vysílání pořadů ČRo v období před volbou prezidenta jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně podle stanovených zásad. Nesmějí žádným způsobem spolupracovat s kandidáty nebo tzv. třetími osobami registrovanými u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Nemohou se podílet na jakékoliv propagaci kandidátů. Nesmějí ohrožovat nestrannost a důvěryhodnost Českého rozhlasu nebo poškozovat či ohrožovat jeho dobrou pověst a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv vystoupení na podporu kandidátů, a to i ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu (nebo naopak za účelem poškození) kandidátů.

Pravidla stanoví zásady pro předvolební vysílání zpravodajských, politicko-publicistických ale i ostatních pořadů zejména z hlediska vyváženosti vysílání, zveřejňování předvolebních průzkumů, zvaní hostů do vysílání a vysílání během voleb.

Pravidla se dále týkají i vysílání obchodních sdělení a spolupráce s obchodními partnery a subjekty v oblasti mediálního partnerství, aby ČRo nemohl být spojován např. s akcemi, na kterých se kandidáti podílejí nebo na kterých vystupují.

Pravidla jsou účinná od 24. listopadu 2017 do uveřejnění zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů.

Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a spolupracovníky ČRo včetně regionálních rozhlasových studií.

Spustit audio